Fotó szak

Iskolánkban a fotó szak hároméves, mely a magyarországi állami oktatásból egyelőre még hiányzó alap-, közép- és főiskolai rendszerű fotós képzésnek felel meg. Hallgatóinknak kreatív képzést biztosítunk etűdrendszerű, folyamatos műhelymunkára épülő tematika alapján, melyet részben a Magyar Iparművészeti Főiskola tanáraival együtt dolgoztunk ki.
Mindhárom év folyamán csak szakmai tárgyakat tanítunk. Keresztféléves oktatás zajlik, a szemeszterek októberben és februárban is indulnak. Az első félév nyitott, felvételi vizsga nincsen, a hallgatókat a jelentkezés sorrendjében vesszük fel.
A jelentkezés feltétele:
betöltött 17. év és középiskolai tanulmányok végzése, vagy középfokú végzettség.

Az első félév kezdőknek indul. Előképzettséggel rendelkezők sikeres felvételi vizsga után egyből a második vagy indokolt esetben akár a harmadik évfolyamot kezdhetik el. A felvételi beszélgetésre saját munkákat kell hozni (kb. 10 db 13x18-as vagy 18x24-es fekete-fehér és színes képet).

Az I. évfolyamról

Az első szemeszter egy félévből áll. Az alapozó képzés során a hallgatók technikai szempontból a felvételtechnikai és utómunkákkal kapcsolatos alapismereteket sajátíthatják el. Megismerkedhetnek a kompakt, bridge és tükörreflexes kisfilmes formátumnak  megfelelő digitális eszközökkel, az ehhez kapcsolódó számítástechnikai alapismeretekkel (formátumok, raw, tiff,jpg, tömörítés)a képfeldolgozás alapjaival( photoshop, kamera raw, bridge). Természetesen a hallgatóknak alkalma van a fekete-fehér felvételkészítés és laborálás alapismereteit is megtanulni. Elsajátítják a fotó formanyelvi eszközeinek használatát (kompozíció, világítás, mélységélesség, stb), melynek segítségével kialakul saját képi látásmódjuk.Ugyanakkor a vizuális kultúra olyan alapvető ízlésformáló ismereteit is elsajátítják, melyek biztonságos eligazodást tesznek lehetővé ezen a területen. A kurzus kreatív szemlélete pedig a szakmához kapcsolódó olyan értékeket és irányokat is megmutat, melyek nem láthatók a hazai lefelé nivellált, általános konzummédiákban.
A képzés folyamatos műhelymunkára épül, melyben elmélet és gyakorlat egyforma fontosságú. Ennek megfelelően alakul az órák felépítése is: az elméleti ismeretek elsajátítása után szempontmegbeszélés, ennek alapján a fotós feladat kiadása, a következő óra elején pedig a képek elemzése, megbeszélése következik.
Az oktatás kiscsoportos, szeminárium jellegű, így lehetőség van az egyéni konzultációra. A gyakorlati feladatok elkészítéséhez korlátlan idejű analóg és digi laborhasználatot biztosítunk az iskolánkban található három munkapados laborban.

Az I. évfolyam témakörei: 

      - fényképészeti alapismeretek
      - felvételtechnika, kisfilmes felvételkészítés
      - a digitális alapfogalmak (bit, byte, pixel, file, stb), képformátumok(bitmap - grayscale -    
        RGB    -    CMYK), fájlformátumok / tömörítés: - RAW - JPG - TIFF
      - analóg és digitális kameratípusok, objektívek, jelölések, automatikák
      - az elektronikus képrögzítés alapjai, digitális fotográfiai eszközök
      - gyakorlati lehetőségek és korlátok kompakt, és tükörreflexes, cserélhető optikás, digitális 
        fényképezőgépek használatakor
      - világítás- és laborgyakorlat
      - felvételi nyersanyagok, vegyszerek, fotópapírok
      - a fekete-fehér hívás eszközei, eljárásai
      - digitális utómunka (archiválás, nyomtatás, mentés) és a hozzájuk kapcsolódó  
         alapfogalmak, képek   előkészítése -nyomtatásra, levilágításra, nyomdai feldolgozásra
      - nagyítások, kontaktmásolatok készítése
      - fotóesztétikai alapok
      - a technikatörténet alapjai
      - képbírálat-képelemzés- kompozíció
      - a fotó formanyelvi eszközei és azok alkalmazása a gyakorlatban

A szemeszter ideje 60 óra, délutáni órarendben, hétköznap (heti 1x4 óra 16-19.30-ig, mindig ugyanazon a napon), ezen felül  laborgyakorlat tetszés szerinti időpontban.
A félév végén a hallgatók vizsgát tesznek. A főiskolai jellegű vizsgarendszerben elméleti és gyakorlati vizsga alapján értékelnek tanáraink.
Sikeres vizsga után - melybe beleszámít a hallgató évközi munkája is - a kurzus a második évfolyamon folytatható.

A II. évfolyamról

A második szemeszter két félévből áll. Ideje 120 óra (2x60 óra), délutáni órarendben, hétköznap (heti 1x4 óra 16- 19.30-ig, mindig ugyanazon a napon).
Az első évfolyam alapképzése után a második év a Magyarországon hiányzó középiskolai fotósképzésnek felel meg.

A II. évfolyam tantárgyai:
A két félév tematikailag kétfelé csoportosítva tárgyalja a fotográfia egészét. 


I. az emberábrázolást nélkülöző, illetve
II. az embert ábrázoló fotográfiai problémák (porté, autonóm riport)


Mindezt az alábbi kiegészítő tárgyak szövetébe ágyazva:
- fotótörténet
- fotóesztétika
- fotótechnika
- világításgyakorlat
- fényképészeti gyakorlatok
- laborgyakorlat, különleges eljárások
- a felvételi és utómunka során alkalmazható trükkök
- képalkotás
- műfajelmélet
- fotópszichológia
- kreatív portréfotó
- riport- és dokumentumfotó

A sikeres másodéves vizsga után iskolai bizonyítványt adunk. Emellett a fotósgyakorlatokból olyan portfolió állítható össze, amely jelentősen megkönnyíti a fotós pályakezdést. Azok az állami művészeti fesőoktatásba átjelentkező hallgatóink, akiket vonz a nappali tagozat és a biztonságtudatot ma egyre kevésbé nyújtó állami diploma, könnyűszerrel veszik a felvételi akadályokat. A II. év második félévétől lehetőség van a webes önálló porfolió összeállítására, melyhez a felületet az iskola biztosítja.

A III. évfolyamról

A harmadik szemeszter három félévből áll. Az első két félév a specializációk időszaka.Hallgatóink mesterkurzusokon orientálódva - mint tárgyfotó, épületfotó, megrendezett fotó, fiktív portré, autonóm riport-, és dokumentumfotó, fotogram, camera obscura, archaikus technikák, színes technika, műtermi gyakorlat, digitális mesterkurzus stb. - választják ki szakterületüket, melyből aztán elkészítik diplomamunkájukat, majd bizottság előtt megvédik azt. A 3. év a diplomakiállítással zárul.
A diplomavédésen az iskola tanárain és a külsős konzulens tanárokon kívül meghívottként, a Magyar Iparművészeti Egyetem, a Fiatal Fotóművészek Stúdiója vagy a Magyar Fotóművészek Szövettségének képviselője is gyakran jelen van. A tehetséges hallgatók munkáit figyelemmel kisérik.
A harmadévesek a fent említett intézményekkel együttműködve, vagy az iskola önálló szervezésében egyéni és csoportos kiállításokon szerepelhetnek, illetve a Szellemkép kortárs művészeti folyóiratban megjelenési, publikálási lehetőséget, a legjobbaknak ösztöndíjat, vizsgamentességet biztosítunk.
A III. évfolyam mesterkurzusok sorozatának tekinthető. Ez alapja lehet egy önálló, tisztán fotográfiai, kreatív szemléletű főiskolai oktatásnak, mely nem kapcsolná német minta szerint a fotót a grafikával, vagy honi példa szerint az ipari formatervezéssel, videóval, animációval, vagy egyéb intermediális területekkel. Az iskola megalapításakor még hiányzott egy ilyen iskola a magyar oktatás struktúrájából - igazi célunk ennek megteremtése volt.

A harmadévfolyamban tanult kiegészítő tárgyak: 


- művészettörténet 

- a fotó mint műtárgy 

- kiállítástechnika, a kiállítási minőségű kópia kritériumai 

- műterem gyakorlat

- fotógaleristák magyarországon

a külföldi portfolio összeállításának szempontjai


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép