2011

Szellemkép Szabadiskola tevékenysége / 2011 

2011-ben három évfolyamon, összesen 9 csoportban indult képzés a 2010/2011-es tanév két félévében.
Szeptemberben a szokott módon folytatódott a képzés mind a három évfolyamon, itt is új elsős évfolyamot tudtunk indítani. Ezzel elindult a 2011/2012-es tanév. 

Nyáron – július 17. és 24. között – lezajlott a Szellemkép Szabadiskola XVII. alkotótábora Zala megyében Pacsán. Hat szekcióban dolgozhattak a hallgatók és a tábor látogatói: kreatív fotográfiai gyakorlatok, portré és riport, archaikus technikák, digitális kezdő, illetve kezdő filmes. Az egyes szekciókat Fuchs Lehel, Kása Béla, Vancsó Zoltán, Zalka Imre és Medgyesi Gabriella vezették. 


Szellemkép Kortárs Művészeti Folyóirat 

2011-től a lap nyomtatott formában megszűnt. Azonban internetes formában továbbra is működött  a www.szellemkeponline.hu címen, megőrizve a periodika szellemi és tartalmi hagyományait. Emellett persze kiegészült az újság olyan tartalmakkal, amelyek közlésére az internet lehetőséget adott (több fotó, videók, stb.) A

Szerkesztőség is megújult az alábbiak szerint: 

Lapalapító főszerkesztő: Fuchs Lehel

Vezető szerkesztő: Medgyesi Gabriella

Felelős kiadó: Fuchs Lehel

Szerkesztők: Balog József, Bolla Eszter, Fuchs Máté

Tipográfia: Fuchs Lehel

Korrektúra: Medgyesi Gabriella

 A folyóirat és a kiállítások is az NKA támogatásával jöttek létre.


Kiállítások:

Mesterek és tanítványok III.

A Szellemkép Szabadiskola Mesterek és tanítványok című rendezvénysorozatának idei harmadik kiállítása a Klauzál13 Galériában kerül bemutatásra 2010. december 16 - 2011. február 14-ig. A kiállítást megnyitja: Németh Gábor író.

Kiállítók:Csernok Gyula, Déri Miklós, Drégely Imre, Kovács Tamás

9n - Diplomakiállítás 2011.

Kiállítók:Babinszki Krisztina, Boldog Anikó, Éliás Anikó, Kovács Márton, Nádházi László, Szilágyi-Nagy Ildikó, Sziráki Lili, Tabbouch Ali, Zombori András

 

A kiállítást Sárosdy Judit művészettörténész nyitotta meg 2011. augusztus 3-án és augusztus 28-ig volt látható.Diploma fragment – 2002-2011.

Kiállítók:Boldog Anita, Éliás Anikó, Halász Gabriella, Kovács Márton, Orosz Sándor, Sziráki Lili, Tabbouch Ali

A képeket a korábbi diplomázóink anyagaiból válogattuk. A kiállítást 2011. szeptember 12-én 18 órakor Balla Vivienne, fotográfus nyitotta meg, bevezetőt mondott Fuchs Lehel az iskola művészeti vezetője.

A kiállítás 2011. szeptember 28-ig volt látható a Kossuth Klubban (Bp. VIII. Múzeum utca 7.)

 

Három nyár 2009-2011.

A kiállítás november 3. és december 1. között volt megtekinthető a Nemzeti Táncszínház Kerengő Galériájában.(1014 Bp. Színház u. 1-3.)

A kiállítást megnyitotta Eifert János.

A filmek előtt bevezetőt mondott Fuchs Lehel fotográfus, operatőr, a Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője.

A megnyitón vetített filmek:Mucsy Szilvia: Utószezon

A Szellemkép Alkotótábor 2011 autonóm riport, kreatív fotó és portré slide show-i (szakvezetők: Fuchs Lehel, Kása Béla, Vancsó Zoltán)

A kiállítás a 17 éve folyamatosan megrendezett Szellemkép Alkotótábor legutóbbi három évének anyagából kialakított válogatás. A kiállításon huszonnégy 50x60 ff fotográfia látható.


Color it II.

Color it II. címmel második állomásához érkezik a Szellemkép Szabadiskola színes foográfiákból álló tematikus kiállítás sorozata.

November 11-én pénteken 18 órakor nyílt meg a tárlat a szegedi Grand Café-ban.

cím: Szeged, Deák Ferenc u. 18.A kiállítás december 10-ig tekinthető meg.


Egyéb tevékenységek:


Szellemkép Szabadiskola ösztöndíjpályázata 2011.

2011. végén A Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdetett meg ösztöndíjas fotográfusképzésre. A pályázat feltétele egy 12-18 képből álló portfolió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel volt. A sikeresen pályázók elnyerhették az alapítvány 60.000 Ft-os tandíjtámogatását a Szellemkép Szabadiskola februárban induló fotográfus képzésére, amelyet összesen 4 személynek ítélt oda az alapítvány. 

A munkákat értékelték: Vancsó Zoltán fotográfus; Pályi Zsófia fotográfus; Fuchs Lehel fotográfus, a Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője.


ANDRÉ KERTÉSZ RETROSPEKTÍV

2011. december 1. csütörtök 16 óra

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Szellemkép Alapítvány közös szervezésű programja. A Szellemkép Szabadiskola Múzeumi napok programsorozata több éves hagyományra tekint vissza. Megkerülhetetlen, országos jelentőségű fotográfiai eseményeken, kiállításokon biztosítunk tárlatvezetéseket hallgatóinknak, együttműködve a múzeumokkal és kurátoraikkal. 

A tárlat magyar kurátora, dr. Tomsits Emőke főmuzeológus vezette körbe az iskola diákjait. Szarka Klára fotótörténész, szakíró és Fuchs Lehel fotográfus operatőr, a Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője kísérte a hallgatókat és külsős érdeklődőket a tárlaton. 


Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére
Szellemkép Film- és Fotóművészeti Alapítvány
1072 Budapest, Dob utca 20. 2/25.

A mérleg fordulónapja:    2011. december 31.

    1000HUF                                                                   Előző év    Tárgyév
01.    A. Befektetett eszközök                                              686          336
02.    I.  Immateriális javak                                                       0              0
03.    II. Tárgyi eszközök                                                      686          336
04.    III.Befektetett pénzügyi eszközök                                  0              0
05.    B.  Forgóeszközök                                                       519       2 338
06.    I.  Készletek                                                                    0              0
07.    II. Követelések                                                            111          116
08.    III.Értékpapírok                                                               0              0
09.    IV. Pénzeszközök                                                         408      2 222
10.    C.  Aktív időbeli elhatárolások                                         0              0
11.    ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                              1 205       2 674
12.    D.  Saját tőke                                                            - 731        - 111
13.    I.  Induló tőke / Jegyzett tőke                                     100          100
14.    II. Tőkeváltozás / Eredmény                                     - 900        - 831
15.    III.Lekötött tartalék                                                         0              0
16.    IV. Értékelési tartalék                                                      0              0
17.    V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)                                                 69          620
18.    VI. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből                                                    0              0
19.    E.  Céltartalékok                                                             0              0
20.    F.  Kötelezettségek                                                  1 936       2 785
21.    I.  Hátrasorolt kötelezettségek                                       0             0
22.    II. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                0             0
23.    III.Rövid lejáratú kötelezettségek                           1 936       2 785
24.    G.  Passzív időbeli elhatárolások                                     0             0
25.    FORRÁSOK ÖSSZESEN                                              1 205      2 674


Közhasznú eredménykimutatás
a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére

Szellemkép Film- és Fotóművészeti Alapítvány
1072 Budapest, Dob utca 20. 2/25.

            1000HUF                                                              Előző év    Tárgyév
A.    Összes közhasznú tevékenység bevétele                    8 589    7 005
A.1.    Közhasznú célú működésre kapott támogatás     1 090        0
A.1.A.    - alapítótól                                      0        0
A.1.B.    - központi költségvetésből                      0        0
A.1.C.    - helyi önkormányzattól                              0        0
A.1.D.    - egyéb    1 090    0
A.2.    Pályázati úton elnyert támogatás          2 905    1 400
A.3.    Közhasznú tevékenységből származó bevétel     4 481    5 605
A.4.    Tagdíjból származó bevétel                      0        0
A.5.    Egyéb bevétel                                    113        0
B.    Vállalkozási tevékenység bevétele              0        0
C.    Összes bevétel (A+B)                          8 589    7 005
D.    Közhasznú tevékenység ráfordításai          8 520    6 385
D.1.    Anyagjellegű ráfordításai                  6 180    5 796
D.2.    Személyi jellegű ráfordítások                  1 414        0
D.3.    Értékcsökkenési leírás                            920      583
D.4.    Egyéb ráfordítások                              6        6
D.5.    Pénzügyi műveletek ráfordításai                      0        0
D.6.    Rendkívüli ráfordítások                              0        0
E.    Vállalkozási tevékenység ráfordításai              0        0
E.1.    Anyagjellegű ráfordítások                      0        0
E.2.    Személyi jellegű ráfordítások                      0        0
E.3.    Értékcsökkenési leírás                              0            0
E.4.    Egyéb ráfordítások                              0        0
E.5.    Pénzügyi műveletek ráfordításai                      0        0
E.6.    Rendkívüli ráfordítások                              0        0
F.    Összes ráfordítás (D+E)                          8 520    6 385
G.    Adózás előtti vállalkozási eredmény
(B-E vagy C-F)                                              0        0
H.    Adófizetési kötelezettség                      0        0
I.    Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)              0        0
J.    Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)             69      620


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép