2014

A 2014-es eredménykimutatás megtekintéséhez kattintson ide. 
A 2014-es  közhasznúsági melléklet megtekintéséhez kattintson ide.
A 2014-es mérleg megtekintéséhez kattintson ide.


1.     Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány célja, hogy a film, videó és fotográfiai szakterületeken az ismeretek gyarapításával, és elterjesztésével, a vizuális alkotóképesség kibontakoztatásának segítésével a fiatalok és felnőttek számára iskolarendszeren kívüli és alkotótábori formában szervezett képzések, kiállítások és bemutatók szervezése révén biztosítsa a tehetségek kibontakozását, növelje a nagyközönség előtti hazai és nemzetközi bemutatkozás lehetőségének esélyét, és elősegítse az Európai Unió országainak társszervezeteivel és alkotóival, valamint a határon túli magyarság művészeivel és közönségével létrejövő kapcsolatok megteremtését és fenntartását.

Az Alapítvány az általa támogatott és segített film, videó és fotográfiai felnőttképzési tanfolyamok, programok, kiadványok és egyéb rendezvények, valamint az általa segített alkotó művészeti erők kibontakozása és a szakmai tudás bővítése révén elősegíti a művelődést, a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeinek növelését, a természeti, a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését, és az élethosszig tartó tanulás megvalósulását.

 

2.     Tevékenység:

- Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Az Ectv. figyelembevételével az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésével:

a)         1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) bekezdése alapján: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése

b)         2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b) bekezdése alapján: Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.

c)         2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7. 7. pontja alapján: kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

d)         2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § f, g) bekezdése értelmében: kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése.

e)         2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8. pontja értelmében: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások

 

- Közhasznú tevékenység célcsoportja: 17-99 éves korig tanulni vágyok, a fotográfia, a film és a kapcsolódó társművészetek iránt érdeklődő személyek és szervezetek

- Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: évente kb. 500 fő

- Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2014-ban a szokott módon, három évfolyamon indult képzés a 2013/2014-es tanév első és a 2013/2014-es tanév második félévében.

A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte működésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illően, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett.

A következő rendezvények valósultak meg:

 

2014.03.21-04.06. FÉNYÍRÓK VÁROSA - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP I.

2014.03.24. A dokumentumfotó távlatai – kerekasztal beszélgetés Korniss Péter, fotográfussal

2014.04.04. "Fényírók városa - Privát Budapestek" - filmvetítéssel egybekötött kerekasztal beszélgetés

2014.04.16-tól "Fényírók városa-20 éves a Szellemkép I.” c. kiállítás egy részletének bemutatása

2014.04.10-05.12. CAMERA OBSCURA ÉS ARCHAIKUS TECHNIKÁK KIÁLLÍTÁS - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP II.

2014.04.26-27. 12.00-15.00 Kamerába zárt tánc

2014.07.27-08.03. 20. jubileumi Szellemkép Alkotótábor

2014.10.01-11.15. SZELLEMKÉP 20 HOLDUDVAR FESZTIVÁL  - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP IV.

2014.10.21. „A legfontosabb építőanyagunk a fény” – Börcsök László, építész előadása

2014.11.07 -11.15. FUCHS LEHEL - FALUVÁROS - Fotóhónap 2014. részeként

2014.10.28. Pecha Kucha Night vol 41. – Special Edition Szellemkép 20

 

További, a jubileumi rendezvénysorozattól független események:

 

Szellemkép Szabadiskola ösztöndíjpályázata 2014.

Szellemkép Múzeumi Napok XII. - Tárlatvezetés Pályi Zsófia fotográfussal

Szellemkép Múzeumi napok IX.,XésXI. - Archaikus fotótechnikai szeminárium a Nemzeti Múzeumban

2014.01.18. Szellemkép Stúdió – Analóg workshop Brezina Zoltán fotográfussal

2014.01.20. Szellemkép Stúdió – Tárlatvezetés Molnár Zoltánnal kiállításán

2014.02.11-től Szellemkép Stúdió – Megrendezett fotó mesterkurzus Vass Tamás fotográfussal

2014.02.12-től Szellemkép Stúdió – Színes labor mesterkurzus Zalka Imre fotográfussal

2014.03.05-től Szellemkép Stúdió – Riportfotó mesterkurzus Pályi Zsófia fotográfussal

2014.03.11-től Szellemkép Stúdió – Camera obscura mesterkurzus Lackó Péter fotográfussal

2014.03.09-től Szellemkép Stúdió – Stúdiógyakorlat mesterkurzus Benkő Sándor fotográfussal

2014.04.22. Szellemkép Stúdió – Tárlatvezetés Benkő Imrével – Világok útjain

2014.07.16. Szellemkép Stúdió - Super 8-as jubileumi filmvetítés

 

A szervezet munkájában részt vevő önkéntesek száma: átlagosan 15 fő

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

2014-ban a szokott módon, három évfolyamon indult képzés a 2013/2014-es tanév első és a 2013/2014-es tanév második félévében. A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte működésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illően, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett.

A következő rendezvények valósultak meg:

 

2014.03.21-04.06. FÉNYÍRÓK VÁROSA - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP I.

összegző kiállítás a budapesti, hallgatói fotográfiákból (Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében)

 

megnyitó: 2014. március 21. 18:00

helyszín: a Budapest Bálna makett-terme, 1093 Budapest, Fővám tér 11-12.

filmvetítés: Fényírók városa, rendező: Fuchs Lehel, 30’ (Duna Televízió - 1999.)

a kiállítást megnyitja: Finta Sándor, főépítész

megnyitóbeszédet mond: Baki Péter, fotóesztéta, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója és Fuchs Lehel, fotográfus, operatőr-rendező, az iskola művészeti vezetője

zenél: Freedom Café Music

A kiállítás kurátorai: Fuchs Lehel, Fejér János, Molnár Zoltán, Pályi Zsófia fotográfusok, az iskola tanárai. A kiállított fotográfiák főként az elmúlt 20 év autonóm riport kurzusának anyagai. Kurzusvezetők: Déri Miklós, Molnár Zoltán, Pályi Zsófia, Sióréti Gábor,Vancsó Zoltán fotográfusok.

Vendégek száma: kb 200 fő a megnyitón, kb 100 fő a nyitva tartás alatt

Kiállított képek: 85 db, fém keretben kiállított fekete-fehér kópia

 

2014.03.24. A dokumentumfotó távlatai – kerekasztal beszélgetés Korniss Péter, fotográfussal

moderátor: Szarka Klára, fotótörténész

beszélgetnek:  Korniss Péter, fotográfus, Fejér János, fotográfus, Pályi Zsófia, fotográfus, Fuchs Lehel, fotográfus, operatőr-rendező

helyszín: a Budapest Bálna makett-terme, 1093 Budapest, Fővám tér 11-12.

Vendégek száma: kb 70 fő

 

2014.04.04. "Fényírók városa - Privát Budapestek" - filmvetítéssel egybekötött kerekasztal beszélgetés

filmvetítés: Fényírók városa, rendező: Fuchs Lehel, 30’ (Duna Televízió - 1999.)

beszélgetnek:  Fuchs Lehel, fotográfus, operatőr-rendező,  dr. Nagy Béla városépítész, dr. Krémer András városszociológus

helyszín: a Budapest Bálna makett-terme, 1093 Budapest, Fővám tér 11-12. 

zenél: The Strickfigures

Vendégek száma: kb 50 fő

 

2014.04.16-tól "Fényírók városa-20 éves a Szellemkép I.” c. kiállítás egy részletének bemutatása a Kortárs Építész Központ – Budapest 100 rendezvényével együttműködésben

helyszín: ELTE-Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Látogatók száma: kb 1000 fő

 

2014.04.10-05.12. CAMERA OBSCURA ÉS ARCHAIKUS TECHNIKÁK KIÁLLÍTÁS - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP II.

helyszín: Nemzeti Táncszínház kerengő galériája, 1014 Budapest, Színház utca 1-3

A Nemzeti Táncszínház tereiben, az iskola fennállásának 20 éve alatt archaikus és camera obscura technikával készült fotográfiák kerülnek bemutatásra.

A kiállítás kurátorai: Fejér János, Fuchs Lehel, Laczkó Péter és Zalka Imre

Látogatók száma: kb 100 fő

Kiállított képek száma: kb 40 db.

 

2014.04.26-27. 12.00-15.00 Kamerába zárt tánc

a Mozdulatművészeti Társulat performanszával egybekötött „Camera obscura” bemutató, Lackó Péter fotográfussal

helyszín: Nemzeti Táncszínház kerengő galériája, 1014 Budapest, Színház utca 1-3

Látogatók száma: kb 500 fő

 

2014.07.27-08.03. - 20. jubileumi Szellemkép Alkotótábor

helyszín: Pacsa, Zala megye

Táborlakók száma: kb 60 fő

Tanárok száma: 11 fő + 2 segéd

 

2014.10.01-11.15. SZELLEMKÉP 20 HOLDUDVAR FESZTIVÁL  - 20 ÉVES A SZELLEMKÉP IV. - Fotóhónap 2014. részeként

helyszín: Patyolat kulturális befogadótér, 1082 Budapest, Baross utca 85.

a rendezvényt megnyitja: Pion István, költő

zenél: KARDOS DÁNIEL-HORVÁTH MÁRK gitár DUÓ

A Szellemkép Szabadiskola 20 éves fennállása alatt a Szellemkép Alkotótáborban készült fotográfiák kiállítása és vetítése.

Vendégek száma a megnyitón: kb 140 fő

 

2014.10.21. „A legfontosabb építőanyagunk a fény” – Börcsök László, építész előadása a „Térábrázolási kísérletek” című, harmadéves mesterkurzushoz kapcsolódóan.

helyszín: Patyolat kulturális befogadótér, 1082 Budapest, Baross utca 85.

Vendégek száma: kb 100 fő

 

2014.11.07 -11.15. FUCHS LEHEL - FALUVÁROS - Fotóhónap 2014. részeként

helyszín: Patyolat kulturális befogadótér, 1082 Budapest, Baross utca 85.

a kiállítást megnyitja: Sopsits Árpád, filmrendező

zenél: Woodoo Papa Duo

a „Faluváros” könyvből részleteket mond: Rácz Attila

Vendégek száma: kb 100 fő

 

2014.10.28. Pecha Kucha Night vol 41. – Special Edition Szellemkép 20

A Kortárs Építész Központtal való együttműködés keretében valósult meg. Olyan jelenlegi és egykori diákok és tanárok mutatkoztak be, akik a Szellemképben töltött idő alatt vagy azután valamilyen művészeti- vagy alkotótevékenységgel foglalkoztak. Egy-egy rövid vetítés/performansz/előadás keretében bemutatták a nézőknek tevékenységüket.

Előadók száma: 11 fő + 2 moderátor + 1 kórus előadása

Nézők száma: kb 130 fő

 

További, a jubileumi rendezvénysorozattól független események:

 

Szellemkép Szabadiskola ösztöndíjpályázata 2014.

2014. januárjában és szeptemberében a Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdetett meg ösztöndíjas fotográfusképzésre. A pályázat feltétele egy 12-18 képből álló portfolió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel volt. A sikeresen pályázók elnyerhették az alapítvány 60.500 Ft-os tandíjtámogatását a Szellemkép Szabadiskola fotográfus képzésére, amelyet összesen 4 személynek ítélt oda az alapítvány. A munkákat értékelték: Fejér János fotográfus; Molnár Zoltán fotográfus; Fuchs Lehel fotográfus, a Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője. Ezentúl további 5 db belső, 50%-os ösztöndíj került kiadásra a felsőbb éves hallgatók között.

 

Szellemkép Múzeumi Napok XII. - Tárlatvezetés Pályi Zsófia fotográfussal a Pécsi József ösztöndíjasok kiállításán a Műcsarnokban

A Szellemkép-Műcsarnok együttműködés keretében Pályi Zsófia fotográfus, iskolánk tanára a derkó.pécsi.2014 egyik kiállítójaként tárlatvezetést tartott hallgatóinknak és minden kedves érdeklődőnek a Pécsi József ösztöndíjasok kiállításán, a Műcsarnokban. 

 

Résztvevők:  

 

Készman József, a Műcsarnok kurátora  

Pályi Zsófia fotográfus, iskolánk tanára  

Fuchs Lehel, fotográfus, operatőr-filmrendező, az iskola művészeti vezetője

 

Szellemkép Múzeumi napok IX., X és XI. - Archaikus fotótechnikai szeminárium a Nemzeti Múzeumban

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában nemcsak majd kétmillió értékes képet őriznek, hanem szinte minden olyan eszközt, egyedi eljárással készült történeti fotót, amelyet másutt Magyarországon nem lehet megtekinteni. Kézbe venni pedig sehol sem. Mi a Múzeum jóvoltából kezünkbe vehettünk valódi dagerrotípiát, ambrotípiát, platinotípiát, porcelán fotót, nemes eljárásokkal készült képeket, belenézhettünk a sztereonézőbe, hogy egykori térhatású fényképet láthassunk. A 19. századi őseljárásokról Dr. L. Baji Etelka főmuzeológus, a Fényképtár helyettes vezetője tartott múzeumi órát.

 

2014.01.18.

Szellemkép Stúdió – Analóg workshop Brezina Zoltán fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.01.20.

Szellemkép Stúdió – Tárlatvezetés Molnár Zoltánnal kiállításán

helyszín: Bárka Színház

 

2014.02.11-től

Szellemkép Stúdió – Megrendezett fotó mesterkurzus Vass Tamás fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.02.12-től

Szellemkép Stúdió – Színes labor mesterkurzus Zalka Imre fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.03.05-től

Szellemkép Stúdió – Riportfotó mesterkurzus Pályi Zsófia fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.03.11-től

Szellemkép Stúdió – Camera obscura mesterkurzus Lackó Péter fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.03.09-től

Szellemkép Stúdió – Stúdiógyakorlat mesterkurzus Benkő Sándor fotográfussal

helyszín: Szellemkép Szabadiskola

 

2014.04.22.

Szellemkép Stúdió – Tárlatvezetés Benkő Imrével – Világok útjain

helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum

 

2014.07.16.

Szellemkép Stúdió - Super 8-as jubileumi filmvetítés

helyszín: Szimpla kert

Válogatás az elmúlt 20 év alatt a nyári táborban készült, super 8-as hallgatói filmekből.

 

 

Támogatási program: NKA- 20 éves a Szellemkép rendezvénysorozat

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás időtartama: 2014. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 500.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 500.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 500.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 500.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendő, nem visszatérítendő): nem visszatérítendő

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 500.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 500.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte működésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illően, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett. (Részletek: ld. fent)

 

Támogatási program: NKA- Szellemkép művészeti magazin

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás időtartama: 2014. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 1.000.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.000.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendő, nem visszatérítendő): nem visszatérítendő

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 1.000.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 1.000.000 Ft

-          felhalmozási: -

-         Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

 

A támogatás megérkezésével, az év második felétől sikerült egy új szerkesztői csapatot felállítanunk. Igyekeztünk a Szellemkép Szabadiskola környékén mozgó fiatalok, diákok és tanárok, önkéntesek és követők közül válogatni a szerkesztőség összeállításánál. Szerettünk volna ugyanis – alapítványunk alapvető célkitűzéseihez mérten – lehetőséget adni tehetséges fiataloknak a bemutatkozásra, publikálásra, akár saját munkáik megismertetésére, illetve a szakmai életbe való aktív bekapcsolódásra.

 

Főszerkesztő: Fuchs Lehel, a Szellemkép Alapítvány kuratóriumi elnöke

Szerkesztők: Fuchs Máté és Kern Anita

Korrektúra: Fuchs Máté

 

Az online folyóiratunk 9 fő szerzővel lett gazdagabb, akik saját rovatot vezethettek. A fő rovatainkon kívül rendszeresen jelentek meg aktualitások, pályázati kiírások, programajánlók, imeretterjesztő cikkek a folyóirat profiljának megfelelően. Ezeken túl igyekeztünk lehetőséget adni jelenlegi és egykori hallgatóinknak, és a tanulmányaik alatt írt esszék, fotótörténeti elemzések, diplomamunkák legjobbjait megjelentettük. Az önálló cikkeken túl készültek sorozatok is, amikor heteken keresztül mutattunk be egy témát, rendezvénysorozatot. Az új szerkesztőségi csapat közös munkáját folyamatosas egyeztetések, személyes konzultációk és két-három hetente megrendezett szerkesztőségi gyűlések kísérték.

 

Támogatási program: NKA- Szellemkép Alkotótábor

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás időtartama: 2014. március 3.-dec. 31.

-          támogatás összege: 1.000.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.000.000 Ft

 -          támogatás típusa (visszatérítendő, nem visszatérítendő): nem visszatérítendő

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 1.000.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 1.000.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A SZELLEMKép alapításával egy időben, 1994 óta minden évben megrendezzük a Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótábort, a Zala megyei településen, Pacsán. A támogatási összeg megítélésének köszönhetően a megszokott, tervezett programokon túl további előadásokat, eseményeket sikerült megvalósítanunk. Az eredeti terveink szerint a meghívott kurzusvezetők a következők voltak: Pályi Zsófia, Molnár Zoltán, Fejér János, Kása Béla, Zalka Imre fotográfusok, Fuchs Lehel fotográfus, operatőr, Medgyesi Gabriella szerkesztő, rendező. A támogatásból további előadókat, kurzusvezetőket sikerült meghívnunk a táborba. Sióréti Gábor, Vancsó Zoltán, Demeczky Mihály, Laczkó Péter fotográfusok, Bollók Csaba filmrendező, Bendó Zsuzsanna operatőr tartottak rövidebb kurzusokat, előadásokat hallgatóinknak. Valamint a tábor egyik estéjére egy blues-zenekart, a Voodoo Papa Duót sikerült elhívnunk.

 

Támogatási program: NKA- eszközpályázat

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás időtartama: 2014. január 1-augusztus. 31.

-          támogatás összege: 259.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 259.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 259.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 259.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendő, nem visszatérítendő): nem visszatérítendő

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 259.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 259.000 Ft

-          felhalmozási: -

-         Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SZELLEMKép Film- és Fotóművészeti Alapítvány kulturális és oktatási tevékenységének fejlesztése, valamint a 2014. évre tervezett, 20 éves jubileum programjainak előkészítése érdekében korszerű technikai eszközökre nyújtottunk be pályázatot, az alábbi eszközt nyertük el: Benq Wl070 Cinema FullHD projektor (1db). A támogatási összegből megvásárolt projektor segítségével lehetőségünk nyílt tanáraink, meghívott előadóink számára megfelelő minőségű projektort biztosítani előadásaik megtartásához. Továbbá a fotós és filmes kurzusokat látogató hallgatóink méltó módon, minőségben tudják azóta prezentálni félévközi és évvégi vizsgaanyagaikat az iskolánk tanáraiból felállított bizottság, illetve a hallgatói kör előtt. Ezen felül a 20 éves jubileumi rendezvényünk egyes eseményei alkalmával is nagy segítséget nyújtott a megvásárolt eszköz. Nyári táborunk alkalmával például minden este filmvetítéssel egybekötött filmtörténeti előadások megtartását tette lehetővé.

Támogatási program: NKA- művészeti albumkötet

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás időtartama: 2014. április 1- 2015.március. 2.

-          támogatás összege: 1.500.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.500.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 0 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.500.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendő, nem visszatérítendő): nem visszatérítendő

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: -

-          személyi: -

-          dologi: -

-          felhalmozási: -

-         Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: -

 

 

Támogatási program: MMA- 20 éves a Szellemkép rendezvénysorozat

-          támogató megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás időtartama: 2014. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 1.000.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.000.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendő, nem visszatérítendő): nem visszatérítendő

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 1.000.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 1.000.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte működésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illően, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett. (Részletek: ld. fent)

 

 

A Szellemkép Szabadiskolában 2014-ben ismét három évfolyamon indult képzés a tavaszi és az őszi félévében. Ösztöndíjpályázaton 8 db ösztöndíj került kiadásra, alapítványi támogatással. Az iskola 2014-ben ünnepelte működésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illően kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort, múzeumi napokat, Szellemkép Stúdiós rendezvényeket szervezetünk egész évben. (Részletek:lent)


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép