Hantos Judit - vissza az kiállításhoz


A csendélet

Hantos Judit  III/3
Diploma Esszé 2007

2007.05.30 Budapest


(...) A csendélet régóta kedvelt témája a síkábrázolásnak. Az ókortól napjainkig nagy utat járt be mind felfogásában, mind a téma megközelítése tekintetében. (...) A XVIII. században jelenik meg a francia és olasz művészeti szókincsben, bár akkor még a lekicsinylő "natura morta" (halott természet) elnevezés,  mely egy mozdulatlan és halott dolgot ír le, ellentétben a nagyra becsült  és magasabb rendű műfajjal, az emberábrázolással. Nem csak a festők gondolják így sokáig még, hanem a műkereskedelem is.Változást majd csak a századvég hoz.. Feltűnik egy új kifejezés: " álló témák" ,  A téma  fejlődése és későbbi elismertsége olyan olasz, flamand és holland mestereknek köszönhető, mint Giotto és van Eyck. Technikai virtuozitással és mély értelmű allegóriákkal próbálták felhívni a nézők figyelmét.(...)
Kezdetben csak a kifinomult és gazdagabb műértőkhöz jutottak el, de később a polgári szobák elengedhetetlen tartozéka lett egy szép csendélet. Egy-egy elismert festő művéért hajlandók voltak nagyobb összeget is áldozni,  hogy aztán a nagy nemzeti múzeumok létrejöttével ismét háttérbe szoruljon. A XX. század műkritikusai nagy munkával ismét rendszerezték és lassan újra felfedezték, megfejtették a műfaj szépségeit. Fénykorát ma is éli. Műkereskedések kedvelt tárgyai a ma és a régmúlt csendéletei.(...)


Jelképek és korszakok

A virág a csendéletek egyik leggyakrabban és legszívesebben ábrázolt témája. (...) A szépség és mulandóság jelképe, az ókorban az újjászületést is szimbolizálják vele.  A középkorban kialakul egyfajta virágnyelv. Bibliai összefüggésben  is gyakran megjelenik. A liliom az Énekek éneke alapján Mária tisztaságára, míg a nőszirom a szenvedéseire utal. (...)
A képek sokszor növénygyűjtemények alapján készültek,  így gyakran szerepelnek együtt különböző időben nyíló virágok.  A  különböző korszakok stílusjegyei igen, míg a szimbolika az idő során nem sokat változott. Másik fontos motívum a gyümölcs.  Az alma az eredendő bűn, a szőlő pedig az Oltáriszentség szimbóluma. A képeket  aprólékos kidolgozás, szigorú kompozíció jellemezte , a legapróbb eltérés is más értelmet adhatott a képnek.(...)
A barokkban túláradó bőséggel ábrázolnak szinte mindent. Ezt a fények és a színek gazdag alkalmazásával érik el. A megjelenített tárgyakat sokkal plasztikusabban ábrázolják, a képek főként  az esztétikára koncentrálnak.(...)
Kedvelt  az állatokat ábrázolása. Általában a vadászattal  összefüggésben jelennek meg . Eleinte nem önállóan, inkább más összetett festmények, mint például lakomák vagy konyhai jelenetek részeként láthatók. A zsákmány önálló ábrázolásra csak később van igény.  A legkorábbi élőlény ábrázolások a tenger világát mutatják be. Ez már az ókorban, a Kr.e. IV. században divatos volt, főként falfestményeken. Egyben  a házigazda társadalmi és vagyoni helyzetét is mutatták.. A barokkban főként terített asztal részeként jelennek meg a halak és kagylók, melyek itt is az élet élvezetét jelentik. Az osztriga az érzéki örömökre utal ezért ábrázolása vakmerőség volt, de mégis gyakori. A ritkaságnak számító ételeket, csak a gazdag társadalmi réteg engedhette meg magának és ők ezzel szerettek is kérkedni, ilyen például a cukor a XVII. században. A gazdagságot és gondtalanságot jelenítették meg a hangszerekkel is.  Idővel egyszerűsödtek a képi eszközök, és használatuk visszafogottab. Nagyobb szerepet kapott a forma és szín ábrázolása. A tárgy önmagában is  fontos lett.
(...) A XIX. században  az izmusok festői  is jó terpnek tartják kísérletezéseikhez a csendéletet.. Gyakran a tárgyat a festői tér egyedüli létrehozójának tekintik, vagy geometriai formákká bontották, hogy az absztrakció révén közelebb jusanak a tárgyban rejlő üzenetekhez.(...) Az eredeti jelentésüktől megszabadítva a tárgyak, új intellektuális értelmet kapnak.  Néhány irányzat például a pop-art  régi klasszikus témákat értelmezett át.(...) Gyakran idézőjelbe tette és megkérdőjelezte, vagy épp ellenkezőjére fordítva korábbi jelentéseit.
(...) A fotó megjelenésekor a hosszú expozíciók miatt kézenfekvő volt a csendélet választása . A Talbot által létrehozott eljárás lassú volt és túl bonyolult.  Áttörést Nadar, Párizs csatorna rendszerében és katakombáiban készített, képei hoztak. (...) Ez a saját formanyelvét kereső fotó kísérletező korszaka. Minden érdekes és új volt amit a fény segítségével hoztak létre. A festészet nyomdokaiban jártak, ezért is kapja ez az időszak a piktorializmus kora elnevezést..
Henry Peach Robinson az 1850-es években olyan nagy mesterek, mint  Van Dyck, Rembrandt műveinek  megvilágításait utánozta , sokszor több negatívból hozott létre egy képet. A XIX. század végén fejlődik a technika,  egyre elérhetőbb és elterjedtebb a fotográfia. Az Eastman által kifejlesztett új eljárás már a tömegeknek is lehetővé tette a képkészítést.(...) A XX. században a festészet változásával változik a fotó is.. Megjelenik az új-tárgyiasság fogalma, Emerson, Demachy is, és a magyar származású André Kertész valamint Moholy-Nagy László munkái keltik fel a szakma figyelmét. Az Egyesült Államokban a művészek azzal kísérleteznek, hogy a festmény  fotó hatását keltse. A két művészeti ág immár kölcsönösen hat egymásra.
 A művészek figyelme a tárgyra, a formára és ezek kifejező erejére irányul.
(...) A képes magazinok elterjedésével teret hódít  a reklámfotózás. Már nem csak a tárgy egyszerű bemutatása a cél hanem, tulajdonságainak megmutatása is. A közönségnek szánják, tehát közérthetőek és figyelemfelkeltőek. A művészeti forradalom elérte a nyugat elől elzárt orosz művészetet is, de hamar része lett a propaganda gépezetnek. A korszak kulcsfigurája Rodcsenko. Népszerű  a fényképezőrép nélkul készített fotó, (...) a fotomontázs és a fotogram, amely így a képzőművészet és a fotográfia határait és átfredéseit vizsgálta..Többek között Moholy-Nagy, Coburn,  Man Ray munkája komoly eredményeikkel nagyban hozzájárult a fotográfia művészeti megítélésében

Forrás: Willfried Baatz - Fotográfia
           
Koncepció

A csendélet fontossága tagadhatatlan a síkábrázolás fejlődésében. Végigvonul a különböző korszakokban és olykor technikai, látásmódbeli fejlődést generál. Az alkotót olyan elmélyülésre készteti, mely által saját magát is sokkal jobban megismeri. Ahhoz, hogy ne pusztán egy tárgyat ábrázoljon a kép  el kell mélyülni a tárgy megfigyelésében.. A környező világ elemzése visszahat  az alkotóra.
(...) Ennek nyománt fordult  a figyelmem a csendéletek felé. Felismerni a különböző tárgyakban a képet és a fotó formanyelvi eszközeinek alkalmazásával létrehozni azt. (...) Igyekeztem a képeket egy koncepció köré gyűjteni ugyanakkor a korábbi korszakok stílusgyakorlataink is jó terep kínálkozott.
Első témám a csendélet kezdete óta népszerű téma, a gyümölcs: igyekeztem a régi barokk festmények hangulatát utánozni a háttér és a világítás megválasztásával. A felszeletelésével az alma szoborszerű megfogalmazására törekedtem.
Ez a felszeleteltség és kinyílás a többi képen is látható. Ez utalás a tárgyak analízisére
Arcimboldo, (XVI.sz.) aki az embereket úgy ábrázolta, hogy  minden izmot és arcrészletet helyettesített valamilyen tárgyal, gyümölccsel, így hozva létre a csendélet és portré érdekes keverékét. E képekre utalva készítettem el a kövek közt elrejtett arcot.

Az ételek közül a kenyeret választottam. A háttér itt is jellegzetesen barokk, de a világítás inkább mai. (...)  Bibliai jelkép, a hal is. Előképe egy Claude Monet- Csendélet egy darab hússal-című munkája. (XIX.sz)
Az egymásratornyott kövekről készült kép, gesztus Weston képei felé.  Ez a beállítás már nem festményszerű, egyszerűségre törekszik. A világítással igyekeztem kiemelni az  anyag-szerűségét, a semleges háttérel pedig tovább hangsúlyozni azt.
(...) Avantgárd stilizáció az üvegcserepeket ábrázoló kép. Kevés eszközzel, csak magát a tárgyat mutatva, ugyanakkor darabjaira bontva készült.. Fernandez Arman - Müncheni koncert - képe ihlette.  A két villanykörtés kép stilizációja áll időben legközelebb hozzánk.

Hantos Judit Javítva, stilizálva 2007. nov. 20.  Fuchs Lehelvissza az kiállításhoz

Hantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos JuditHantos Judit

Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép