A fotós és filmes oktatásról

 

Alapítványi művészeti iskolánkban, egymásra épülő, de önállóan, egyes egységekben is elvégezhető, alap-, közép-, és felsőfokú szinteken tanítjuk munka mellett is végezhető esti munkarendben a képi gondolkozást, a vizuális önkifejezést, az ehhez szükséges analóg és digitális fotózási technikákat.

A fotográfia nem pusztán egy szakma, hanem kreativitásfejlesztő örömforrás. Az első szemeszter egy alapozó képzés, második és harmadik félév középfokú: elhelyezkedésre, vagy önálló munkára alkalmas tudást ad. Itt már fókuszáltabb a tematika; külön foglalkozunk ember ábrázolással és egy elvontabb témával. A harmadév az ahol havi váltásban különböző, gyakran egymástól teljesen eltérő irányzatokat képviselő fotográfusok, fotóművészek kínálják fel az utakat a hallgatóknak. Így áll össze a képzés során egy átfogó ismeretanyag, amit úgy építettünk fel, hogy az alkalmazott területekre is használható legyen. Fontosnak tartjuk, hogy többféle technikát elsajátítsanak hallgatóink; a digitális mellett analóg és a régi archaikus kézműves technikákat is oktatunk. 

Igyekszünk egy olyan szemlélet mentén tanítani, ahol nem a tanár szubjektív véleménye válik döntővé, hiszen vannak olyan objektív szakmai szempontok, megméretési kritériumok, amik sokkal fontosabbak az értékelésben. Azt a szemléletet próbáljuk átadni a hallgatóknak, hogy az alkotói fotográfia önkifejezés, de ez nem pusztán szubjektív kérdés. Szakmailag ezek megtanulható és mérhető dolgok. A Szellemkép Szabadiskola képzése során igyekszik egy olyan útravalót adni diákjainak, egy olyan önálló gondolkodásnak és eszköztárnak a kiépítését elérni, amivel bárki meg tudja találni a saját útját.  

Fotós oktatásunk folyamatos műhelymunkára épül, melyhez hallgatóinknak korlátlan idejű analóg és digitális labort- és bizonyos számú műteremgyakorlatot biztosítunk. Alapítványunk ösztöndíjakkal, pályázatokkal is segíti a legtehetségesebbeket.

A fotós képzés fontos eleme a 23 éve minden nyáron augusztusban megrendezésre kerülő alkotótáborunk, amelynek helyszíne hagyományosan 20 éven át a Zala megyei Pacsa nevű település volt. A táborhoz 2016-ban új helyszínt választottunk Szóládon ahol BALATÓNUS néven a régi bevált tematikát és kurzusokat megújítva és továbbfejlesztve valósítjukmeg.

A táborba jelentkezők fotó szakon az alábbi szekcióra  jelentkezhetnek:  Kreatív fotográfiai gyakorlatok, Autonóm riport, Portré, Archaikus technikák, Camera obscura , Megrendezett fotó

Az iskolai alkotómunka eredményeit igyekszünk minél szélesebb körben publikálni, az elmúlt években eddig 71 kiállítást szerveztünk hallgatóinknak, filmszemlékre, fesztiválokra nevezünk, mert célunk a vizuális gondolkozás fejlesztése, a fotográfiai és mozgóképes oktatás révén a tehetségek felkutatása és a fiatal pályakezdő fotográfusok nyilvánossághoz jutásának segítése, támogatása. Többek között ennek egyik fontos eszköze kiadványunk, a Szellemkép folyóirat is, amit 1989 óta adunk ki.

Szabadiskolánk vezető tanárai részben a Szellemkép köréhez tartozó művészek, részben a hazai vizuális művészeti élet progresszív, fiatal alkotói, akik egyben kiváló pedagógusok is: Barta Zsolt Péter, Benkő Imre, Bozsó András, Brezina Zoltán, Déri Miklós, Drégely Imre, Hamarits Zsolt, Kása Béla, Kerekes Emőke, Klima Gábor, Kovács Melinda,  Pályi Zsófia, Perness Norbert, Sióréti Gábor, Taskovics Dorka, Urbán Ádám, Vass Tamás, Vékás Magdolna, Zalka Imre fotográfusok, Miltényi Tibor, Szarka Klára esztéta, Szirányi István  műv tört., Fuchs Lehel fotográfus, operatőr, a Szellemkép művészeti vezetője, Komár István filmrendező-operatőr, Csukás Sándor operatőr, Erdélyi János, Szekeres Csaba, Sopsits Árpád, Balogh Zsolt, Silló Sándor, filmrendező, Muhi Klára filmkritikus, Vajdovich Györgyi filmesztéta, szerkesztő

Elérhetőségünk:
Cím:1072 Budapest, Dob utca 20. II/25
E-mail:szellemkep@gmail.com
Telefon:06/70-637-4953

*Felhívjuk az érdeklődők és a hallgatók figyelmét, hogy a Szellemkép Szabadiskola saját bizonyítványt ad ki, mely OKJ számot nem biztosít.


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép