Szellemkép Szabadiskola | Aktuális pályázatok
XXXI. Szellemkép Múzeumi Napok - Magyar Nemzeti Múzeum


Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum

Tarts velünk Magyarország legrégibb és legnagyobb történeti fényképgyûjteményének felfedezéséhez!
A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára a teljesség igényével gyûjti, rendszerezi, dolgozza fel a magyar történelemre vonatkozó fényképfelvételeket, emellett fotótörténeti és fotótechnika-történeti fényképanyaga is jelentõs.
Elõadást tart Dr. Baji Etelka a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának fõosztályvezetõ-helyettes muzeológusa.
Találkozó nov.16. 15:50-kor. Bejárás a Bródy Sándor utcai oldalkapu felõl.
A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárába tett látogatásunkra külsõs érdeklõdõket is nagy szeretettel várunk! Részvételi szándékotokat jelezzétek itt vagy a szellemkep@gmail.com e-mail címen. A látogatás ingyenes, a korlátozott létszám miatt azonban regisztrációhoz kötött!

Nyílt Nap a Szellemképben!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, aki szívesen megismerkedne az iskola hangulatával és a képzési tematikával. Ezen a napon kerül sor az Alapítványi Ösztöndíj esélyeseinek nyílt- és egyéni képkonzultációjára, ami után kiderül, kik kapják meg az 50%-os tandíj-támogatást!

Nyílt nap és portfóliókonzultáció. Nézzetek körül nálunk, lessetek be az analóg és digitális laborunkba vagy a stúdiónkba, amit nálunk a diákok szabadon használhatnak. Nézzétek meg milyen nálunk egy óra, illetve hogyan folynak a képelemzések. Iratkozzatok be felvételi nélkül a kezdõ képzésekre, pályázzatok ösztöndíjra, vagy felvételizzetek egy jó portfólióval, ha félévet szeretnétek ugrani, vagy haladó, vagy akár mesterkurzusokon vennétek részt. 

A beiratkozások már elkezdõdtek.a Szellemkép Szabadiskola 2017 õszi szemeszterek októberben indulnak. 
• kezdõ fotográfus
• haladó fotográfus
• fotográfus mesterszak
• kezdõ film 

Beiratkozni 2017. szeptember 22-ig van lehetõség! A beiratkozás menetérõl érdeklõdni a szellemkep@gmail.com vagy a 70/637-4953-as számon lehet!


Õ S Z I S Z E M E S Z T E R - B E I R A T K O Z Á S

Megkezdõdött a beiratkozás a Szellemkép Szabadiskola õszi szemeszterben induló fotográfus és filmes képzéseire:

A beiratkozás menetérõl, ösztöndíj pályázatról és nyílt napról minden friss információt közzéteszünk Facebook oldalunkon, kövessetek minket!

Bõvebb Információ: szellemkep@gmail.com, +70/637-4953

Részletek a beiratkozással kapcsolatban

Várjuk a fotográfia és film iránt érdeklõdõket a Szellemkép Szabadiskola 2017 õszi szemeszterén induló képzéseire.
Az alábbi kurzusaink indulnak az õszi félévben (az oktatási napok egyelõre tájékoztató jellegûek, még további egyeztetés alapján módosulhatnak):
•    alapfokú fotográfus - felvételi nélkül, órák hétfõnként 16:00-20:00   
•    haladó fotográfus - felvételihez kötött, órák keddenként vagy csütörtökönként 16:00-20:00 
•    fotográfus mesterszak - felvételihez kötött, órák csütörtökönként 16:00-20:00 
•    kezdõ film - felvételi nélkül, órák szerdánként 16:00-20:00

Kezdõk felvételi nélkül jelentkezhetnek elsõ évfolyamunkba és kezdõ film szakra, felsõbb évfolyamokra szintfelmérõ felvételi beszélgetés alapján vesszük fel a jelentkezõket . Minden beiratkozónak lehetõsége van pályázni 50 vagy 25%-os ösztöndíj elnyerésére, melyek elbírálására a nyílt napon kerül sor, 2017. szeptember 19-én, 16 órától.


A Szellemkép Szabadiskola tandíja fotográfus szakon: 149 000 Ft/félév. A beiratkozás feltétele a tandíj 50%-át, de minimum 70.000 Ft-ot befizetni a Szellemkép Alapítvány bankszámla-számára (10103836-56448800-01000002) vagy készpénzben, az iskolában 2017. szeptember 05-ig, ezzel is biztosítva a helyet az évfolyamban. Amennyiben a nyílt napon a szakmai zsûri ösztöndíjat ítél meg a jelentkezõ részére, a fennmaradó összeget (50% vagy 25%-ot) az Alapítvány átvállalja. Ha a jelentkezõ nem részesül ösztöndíjban, a tandíj fennmaradó részét az elsõ tanóráig kérjük befizetni részünkre! Elõre egyeztetett fogadóórán, a nyílt napon, vagy azt követõen, legkésõbb az elsõ tanítási óráig kerül sor az adminisztrációs feladatokra (tanulmányi szerzõdés, ösztöndíjszerzõdés, stb.), amellyel lezárul a beiratkozás folyamata és kezdõdhet a tanulás! :)

 

Elérhetõség:

1072 Budapest, Dob u. 20. II./25.

szellemkep@gmail.com

+3670/637-4953Szellemkép Szabadiskola Fotográfus Ösztöndíj-pályázata - 2017 õszi szemeszter

A pályázat beküldésének határideje 2017. szeptember 5.

A kiértékelés és elbeszélgetés a Nyílt napon történik, melynek idõpontja: 2017. szeptember 19. 16.00

A pályázat feltétele egy 12-18 képbõl álló portfolió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel. A sikeresen pályázók elnyerhetik az alapítvány 50%-os tandíjtámogatását a Szellemkép Szabadiskola októberben induló fotográfus képzésére, amelyet legfeljebb 3 személynek ítél oda a Szellemkép Alapítvány.

A beérkezõ munkákat a következõ e-mail címre várjuk: szellemkep.palyazat@gmail.com

(A levél tárgya: Szellemkép Alapítvány ösztöndíjpályázata 2017)

A jelentkezõk képeiket kidolgozott módon, de nézõkép méretben, max. 500 kb-os, jpg formátumú file-okban várjuk. (Fotómegosztó oldalak linkjeit nem fogadjuk el).

A pályázók a portfólió összeállításánál fordítsanak figyelmet arra, hogy az összeállított anyag alapján legyen jól felmérhetõ a szakmai felkészültség, a mûfaji preferencia és reprezentálja a jelentkezõ fotográfiai érdeklõdését. Egyaránt küldhetõ be fekete-fehér és színes anyag is, akár mindkettõ.Szellemkép Diploma 2017

Szeretettel meghívjuk a Szellemkép Szabadiskola 14. végzõs fotográfus hallgatóinak diplomakiállításra. A diplomakiállítás számunkra mindig ünnep. Rengeteg munka, kreativitás, alkotó energia összegzõdik ilyenkor ahol együtt vizsgázik oktató és hallgató egyaránt. 3 év kitartó hullámvölgyektõl, alkotói szárnyalásoktól és válságoktól nem mentes intenzív 6 szemeszter tudásából adnak számot ezek a remek pályakezdõ fotográfusok. Fogadjátok õket szeretettel.
Kiállítók: 
Ile Adrián
Csanádi Gábor
Láng Gyõzõ
Nyilassy Lili
Pfliegel Bálint
Radnótzi Zsuzsa
Rajnai Krisztina
Sándor Emese
Szabó Judit Erzsébet 
Spingár-Westerlund Anita
Tamás Ágota
Telkes Tímea
Túri Márton

A kiállításon bevezetõt mond Fuchs Lehel a Szellemkép mûvészeti vezetõje, megnyitja Kerekes Emõke fotográfus.
megnyitó 2017.június 28. 19.00


 

Forgatókönyvíró pályázat alkotótábori részvételre

A Szellemkép Alapítvány rövidfilmes forgatókönyv pályázatot hirdet szabadon választott témában.

A pályázat nyertesei a 23. Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótáborában lehetõséget kapnak egy önálló kb. 5 perc hosszúságú film leforgatására, melynek során forgatási  és utómunka technikát, folyamatos szakmai támogatást, asszisztenciát kapnak,  konzultációt, tanórákat, elõadásokat látogathatnak. Igénybe vehetik a tábort vezetõ operatõrök, rendezõk szakmai segítségét. a film leforgatásához szükséges eszközöket, nyersanyagokat. Indokolt esetben S8mm filmnyersanyagot és filmkamerát is.  A tábor 2017.07.30. és 08.06. között kerül megrendezésre, Szóládon. (A szállás étkezés opcionálisan történhet a tábor keretein belül,  /étkezés 1500 ft/nap szállás 1500 ft/nap/ vagy azon kívül, önállóan.)

 

A pályázatra jelentkezés feltétele: 

Nevezni lehet olyan, maximum 5 perces idõtartamú rövidfilm forgatókönyvekkel, filmtervekkel, amelyek megvalósíthatóak 5 napos forgatás keretében. A pályázóknak a forgatókönyv készítésnél figyelembe kell venniük, hogy a filmet 5 nap alatt, egy adott helyszínen, illetve behatárolt környezetben - vidéken, a Somogy megyei Szólád és Balatonszárszó környékén, - lehet leforgatni a 23. Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótáborában.

 

A tábor idõpontja: 2017.07.30-08.06.  

 

Jelentkezési határidõ: 2017. június 30.

Cím: szellemkep.palyazat@gmail.com

1072 Budapest,  Dob utca 20 II/25.

A nevezéseket az alábbi zsûri bírálja el:

Kécza András filmrendezõ

Fuchs Lehel operatõr, rendezõ

 

Korábbi nyertes alkotások:

Szarvas Szilárd: Ártatlanság

https://www.youtube.com/watch?v=ubuZTUzD7Do&feature=youtu.be

Kovács Tamás – Csordás Zoltán: 48

https://www.youtube.com/watch?v=XFzdSi5WJ2A&feature=youtu.be

Sólyom Miklós: Ebéd

https://www.youtube.com/watch?v=llHsPdRJG4I&feature=youtu.be

Érsek-Obádovics Mercédesz: Elröppent illúziók

https://www.youtube.com/watch?v=xdPCa5aFd_4&feature=youtu.be

 

További információk a táborról:

http://www.szellemkeptabor.hu/

www.facebook.com/szellemkepÖsztöndíj pályázat alkotótábori részvételre - 2017

A Szellemkép Alapítvány ösztöndíjas részvételi lehetõséget biztosít a fotográfiai mûvésztelep programjain, kurzusain való térítésmentes és kedvezményes részvételre, amely idén is Szóládon kerül megrendezésre 2017.07.30-08.06. között!

A tábor tematikájába beletartoznak az archaikus képkészítési technikák, a portréfotózás, az autonóm riport és streetfotó mûfaja, kreatív fotográfiai gyakorlatok, a fekete-fehér analóg labor technika.

További információ a táborról: http://www.szellemkeptabor.hu/

 

A pályázatra jelentkezés feltétele: 

Egy fekete-fehér és egy színes sorozat beküldése elektronikus formában (összesen minimum 10 db max. 15 db fotót várunk)

Technikai követelmények: 

Felbontás: ~1500x1000 pixel, vagy 9x13 cm, 300dpi

Képek elnevezését az alábbiak szerint kérjük megadni: monogram_sorozat címe_kép sorszáma 

pl.: rb_kozep_12

Beküldési határidõ: 

2017. június 30. péntek, 12 óra 

cím: szellemkep.palyazat@gmail.com

Elérhetõség: 

http://www.szellemkeptabor.hu/ 

www.facebook.com/szellemkep


23. Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótábor

Elindult a jelentkezés az idei táborunkra!

Idén is Szóládon, régi és új ismerõsökkel várunk a 23. alkotótáborunkba mindenkit 2017.07.30-08.06. között!

Bõvebb információkért és jelentkezéshez - melynek határideje június 30 -, írjatok a szellemkep@gmail.com-ra, illetve kövessétek táborunk megújult honlapját!

http://www.szellemkeptabor.hu/


Fotós szekciók:

Kezdõ digitális szak - Fuchs Lehel fotográfus, operatõr-filmrendezõ

Autonóm riport, street fotó - Sióréti Gábor fotográfus, Hajdú D. András fotográfus

Megrendezett és kreatív akciófotó - Perness Norbert fotográfus

Kreatív fotográfiai gyakorlatok - Fuchs Lehel fotográfus, operatõr

Portréfotó - Kása Béla fotográfus

Archaikus technikák - Camera obscura - Zalka Imre vándorfényképész

Filmes szekciók:

Kezdõ videó - Fuchs Máté operatõr, dok.film rendezõ

Haladó videó - Super 8mm film - Kécza András filmrendezõ


Támogatónk: 


Kezdõ

Kortárs magyar fotográfusok a Várkert Bazárban

A Szubjektum kiállítás a Budapest FotóFesztivál kiemelt eseménye, amely a kortárs magyar portréfotográfia legjobbjait mutatja be. A Fesztivál évente nyílt pályázat keretében invitálja meg a professzionális alkotókat egy-egy tematika kibontására, a 2017-es nyitóévben ez a portréfotó témaköre, az ember, a humánum volt.

Kiállítók:

BAKOS Flóra, BALLA András, BALÁZS Zsolt, BENKÕ Imre, BÍRÓ Dávid, BUDA Gábor, BÕDEY János, CHOCHOL Károly, CZIMBAL Gyula, DOBOS Tamás, FAZEKAS István, FUCHS Lehel, GOMBAI Gellért, GULYÁS Miklós, GYULAI Szilvia, GÁTI György, GÖTZ Krisztina, HAMARITS Zsolt, HEGEDÛS 2 László, HERENDI PÉTER, HORVATH M. Judit, HORVÁTH Péter, HUPJÁN Attila, KAULICS Viola, KISS Emese., KOKAVECZ Boglárka, KOLOZSI Bea, BILAK Krisztina, LÁZÁR Alexandra Emese, LONDON Katalin, LUZSICZA Fanni, MARÁCZI Krisztián, MÉSZÁROS László, MÓRICZ-SABJÁN Simon, NEMCSIK Dávid, PATAKY Zsolt, PILLÓ Ákos, PÁLHÁZI Petra, RÉDLING Hanna, S.FARAGÓ Gyöngyi, SCHILD Tamás, SIÓRÉTI Gábor, SOMOGYVÁRI Kata, SZATMARI Gergely, URBÁN Ádám, VACHTER János, VARGA Tamás, WALTON Eszter

SZUBJEKTUM / Kortárs magyar fotográfiai kiállítás

2017.04.07. – 05.31

Várkert Bazár Déli Paloták

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.

Nyitva tartás: kedd-vasárnap, 10.00-18.00

További információ: http://www.budapestphotofestival.hu/szubjektum-varkertbazar/

 


Alex Webb - A fény szenvedése

Alex Webb - A fény szenvedése- privát tárlatvezetés március 31. péntek 16:00 órától.

Március 31-én, pénteken Szarka Klára privát tárlatvezetést tart a Szellemkép Szabadiskola hallgatóinak Alex Webb: A fény szenvedése c. kiállításon.

Csoportos belépõ 300 ft/fõ. 

 


XXX. Szellemkép Múzeumi Napok

Tarts velünk Magyarország legrégibb és legnagyobb történeti fényképgyûjteményének felfedezéséhez. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára a teljesség igényével gyûjti, rendszerezi, dolgozza fel a magyar történelemre vonatkozó fényképfelvételeket, emellett fotótörténeti és fotótechnika-történeti fényképanyaga is jelentõs.

Elõadást tart Dr Baji Etelka a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának fõosztályvezetõ-helyettes muzeológusa.
Találkozó a 15:50-kor.
Bejárás a Bródy Sándor utcai oldalkapu felõl.
A korlátozott létszám miatt külsõsöknek elõzetes regisztrációhoz kötött

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárába tett látogatásunkra külsõs érdeklõdõket is nagy szeretettel várunk. Részvételi szándékotokat jelezzétek itt vagy a szellemkep@gmail.com e-mail címen. A látogatás ingyenes.

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1004270596370248/


1 %

Köszönjük, ha adód 1%-ával a Szellemkép Szabadiskolát támogatod.


Ha neked is fontos a kortárs magyar fotográfia és film, támogasd a Szellemkép Film- és Fotómûvészeti Alapítványt és ezáltal, a fiatal pályakezdõ alkotókat és a hazai vizuális oktatást.

fotó - videó - oktatás - kiállítás - tábor

Szellemkép Film-és Fotómûvészeti Alapítvány
Adószámunk: 18187623-1-42Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép