Szellemkép Szabadiskola | Aktuális pályázatok
XIX. Szellemkép Múzeumi Napok – Nemzeti Múzeum 2018. 12. 04-én

2018. december 4-én 16.00-17.30-ig egyedülálló látogatást szervezünk a Magyar Nemzeti Múzeumba! 
A látogatás során tárlatvezetést tart Baji Etelka muzeológus és történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának tárigazgató-helyettese.

A Történeti Fényképtár Magyarország legrégibb és legnagyobb történeti fényképgyûjteménye, a teljesség igényével gyûjti, rendszerezi, dolgozza fel a magyar történelemre vonatkozó fényképfelvételeket, emellett fotótörténeti és fotótechnika-történeti fényképanyaga is jelentõs.
A Történeti Fényképtár jelenleg több mint 1 millió felvételt õriz, ebbõl közel 360 ezer darabot egyedileg nyilvántartva, a többit idõrendi, tematikus rendszerezésben. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárába tett látogatásunkra külsõs érdeklõdõket is szeretettel várunk! Részvételi szándékotokat jelezzétek itt vagy a szellemkep@gmail.com e-mail címen!

Kiállítás "3 Nyár" Balatónus 2016-2017-2018 Szólád


A Szellemkép Szabadiskola szóládi alkotótáborának válogatás kiállítása Szólád, Balatónus 2016- 2018. 

A Szellemkép 24 éve az évközi iskolai tevékenysége mellett a kezdetektõl minden nyáron megrendezi országos jelentõségû fotográfus - filmes alkotótáborát, mely egyre inkább tematikus mûvészteleppé vált és 20 éven át mûködött Pacsán, majd 3 éve Szellemkép - Balatónus mûvésztelepként Szóládon kerül megrendezésre a Szellemkép Alapítvány szervezésében. 

Az alapítvány rendszeresen ösztöníjakkal segíti a legtehetségesebb résztvevõket, úgy az iskolában, ahogy az alkotótáborban is. A tábor létrejöttét évek óta támogatja az NKA is. 

A tábor munkájából beszámoló jellegû kiállítást nem rendezünk. 3 évenként viszont egy olyan, válogatott anyagot állítunk össze, mely színvonalával így méltó helyet foglal el az évközi tematikus, és diploma-kiállításaink sorában. Egy ilyen anyagot tekinthetnek meg most a Patyolat Galériában az érdeklõdõk. 

Októberben indul ALAPFOKÚ FOTOGRÁFUS KÉPZÉSÜNK!

Meghosszabbított jelentkezési határidõvel várunk minden kedves érdeklõdõt, leendõ hallgatónkat!

3 hely még szabad, várjuk szeretettel a beiratkozókat! Jelentkezés felvételi nélkül!

Az elsõ óra idõpontja: október 24. 16.00

Az órák szerdánként lesznek 16.00 órától a Szellemkép Szabadiskolában, a Dob u. 20. szám alatt.
Ha szeretnél élni az utolsó lehetõséggel, keress minket bátran a szellemkep@gmail.com címen, vagy a 70/637-4953-as telefonszámon!


Ismerd meg képzéseinket és jelentkezz még ma!
Alapfokú fotográfus szak
Felvételi nélkül, órák heti egy alkalommal 16:00-20:00

Alapozó képzésünk során - technikai szempontból - a felvételtechnikai és utómunkákkal kapcsolatos alapismereteket sajátíthatjátok el. Megismerkedhettek a kompakt, bridge és tükörreflexes kisfilmes formátumnak megfelelõ digitális eszközökkel, az ehhez kapcsolódó számítástechnikai alapismeretekkel és a képfeldolgozás alapjaival.
Megtanuljátok a fekete-fehér felvételkészítés és laborálás alapismereteit is. Elsajátítjátok a fotó formanyelvi eszközeinek használatát, melynek segítségével kialakul a saját képi látásmód. Emellett a vizuális kultúra olyan alapvetõ ízlésformáló ismereteit is megismeritek, melyek biztonságos eligazodást tesznek lehetõvé ezen a területen. A képzés folyamatos mûhelymunkára épül, melyben elmélet és gyakorlat egyforma súlyt képvisel.

Jelentkezés és részletek:
szellemkep@gmail.com
+3670/637-4953
1072 Budapest, Dob u. 20. II./25.24 év alatt, 70 kiállítás, közel 80 tanár az alkotói fotográfia színe-java. Ez a Szellemkép Szabadiskola.


Szellemkép Fotográfus Ösztöndíj-pályázat õszi szemeszter

A pályázat feltétele egy 12-18 képbõl álló portfólió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel. A sikeresen pályázók elnyerhetik az alapítvány 50%-os tandíj-támogatását a Szellemkép Szabadiskola októberben induló fotográfus képzésére, amelyet legfeljebb 3 személynek ítél oda az alapítvány.
A pályázat beküldésének határideje 2018. szeptember 20.
(a beiratkozás határideje is, így ha szeretnél a Szellemkép Szabadiskolába járni, a határidõig szükséges befizetni a képzés 50%-át, sikeres pályázat esetén a fennmaradó részt az iskola átvállalja)

A kiértékelés és elbeszélgetés a Nyílt napon történik. Idõpontja: 2018. szeptember 25. 17.00

A beérkezõ munkákat a következõ e-mail címre várjuk: szellemkep.palyazat@gmail.com
(A levél tárgya: Szellemkép Alapítvány ösztöndíjpályázata 2018)

A jelentkezõk képeiket kidolgozott módon, de nézõkép méretben, max. 500 kb-os, jpg formátumú file-okban várjuk. (Fotómegosztó oldalak linkjeit nem fogadjuk el).
A pályázók a portfólió összeállításánál fordítsanak figyelmet arra, hogy az összeállított anyag alapján legyen jól felmérhetõ a szakmai felkészültség, a mûfaji preferencia és reprezentálja a jelentkezõ fotográfiai érdeklõdését. Egyaránt küldhetõ be fekete-fehér és színes anyag is, akár mindkettõ. A pályázaton elõnyt élveznek az aktuális szemeszterre érvényes beiratkozással rendelkezõ pályázók
Megkezdõdött a BEIRATKOZÁS az ÕSZI SZEMESZTERRE!

Megkezdõdött a beiratkozás a Szellemkép Szabadiskola õszi szemeszterben induló fotográfus és filmes képzéseire:

A beiratkozás menetérõl, ösztöndíj pályázatról és nyílt napról minden friss információt közzéteszünk Facebook oldalunkon, kövessetek minket!

Bõvebb Információ és jelentkezés: szellemkep@gmail.com, +70/637-4953


Részletek a beiratkozással kapcsolatban

Várjuk a fotográfia és film iránt érdeklõdõket a Szellemkép Szabadiskola 2018 õszi szemeszterén induló képzéseire. A képzésekre szeptember 20-ig lehet jelentkezni!

Az alábbi kurzusaink indulnak az õszi félévben (az oktatási napok egyelõre tájékoztató jellegûek, további egyeztetés alapján módosulhatnak): 
•    alapfokú fotográfus - felvételi nélkül, órák szerdánként vagy csütörtökönként 16:00-20:00    
•    haladó fotográfus - felvételihez kötött, órák keddenként vagy csütörtökönként 16:00-20:00   

Kezdõk felvételi nélkül jelentkezhetnek elsõ évfolyamunkba, felsõbb évfolyamokra szintfelmérõ felvételi beszélgetés és portfólió review alapján vesszük fel a jelentkezõket . Minden beiratkozónak lehetõsége van pályázni 50 vagy 25%-os ösztöndíj elnyerésére, melyek elbírálására a nyílt napon kerül sor.

A Szellemkép Szabadiskola tandíja fotográfus szakon: 159 000 Ft/félév. A beiratkozás feltétele a tandíj 50%-át, de minimum 70.000 Ft-ot befizetni a Szellemkép Alapítvány bankszámla-számára (10103836-56448800-01000002) vagy készpénzben, az iskolában 2018. szeptember 20-ig, ezzel is biztosítva a helyet az évfolyamban. Amennyiben a nyílt napon a szakmai zsûri ösztöndíjat ítél meg a jelentkezõ részére, a fennmaradó összeget (50% vagy 25%-ot) az Alapítvány átvállalja. Ha a jelentkezõ nem részesül ösztöndíjban, a tandíj fennmaradó részét az elsõ tanóráig kérjük befizetni részünkre! Elõre egyeztetett fogadóórán, a nyílt napon, vagy azt követõen, legkésõbb az elsõ tanítási óráig kerül sor az adminisztrációs feladatokra (tanulmányi szerzõdés, ösztöndíjszerzõdés, stb.), amellyel lezárul a beiratkozás folyamata és kezdõdhet a tanulás! :)

 

Elérhetõség:

1072 Budapest, Dob u. 20. II./25.

szellemkep@gmail.com

+3670/637-4953

 

 

Ösztöndíj pályázat alkotótábori részvételre - 2018

A Szellemkép Alapítvány ösztöndíjas részvételi lehetõséget biztosít a fotográfiai mûvésztelep programjain, kurzusain való térítésmentes és kedvezményes részvételre, amely idén is Szóládon kerül megrendezésre 2018.07.29 – 08.05. között!

A tábor tematikájába beletartoznak az archaikus képkészítési technikák, a portréfotózás, az autonóm riport és streetfotó mûfaja, kreatív fotográfiai gyakorlatok, a fekete-fehér analóg labor technika.

További információ a táborról: http://www.szellemkeptabor.hu/

 

A pályázatra jelentkezés feltétele: 

Egy fekete-fehér és egy színes sorozat beküldése elektronikus formában (összesen minimum 10 db max. 15 db fotót várunk)

Technikai követelmények: 

Felbontás: ~1500x1000 pixel, vagy 9x13 cm, 300dpi

Képek elnevezését az alábbiak szerint kérjük megadni: monogram_sorozat címe_kép sorszáma 

pl.: rb_kozep_12

A pályázatok elbírálják:

Birtalan Zsolt, fotográfus
Fuchs Lehel, fotográfus, operatõr
Perness Norbert, fotográfus

Beküldési határidõ: 

2018. június 30. péntek, 12 óra 

cím: szellemkep.palyazat@gmail.com

Elérhetõség: 

http://www.szellemkeptabor.hu/ 

www.facebook.com/szellemkep

 

Forgatókönyvíró pályázat alkotótábori részvételre

A Szellemkép Alapítvány rövidfilmes forgatókönyv pályázatot hirdet szabadon választott témában.

A pályázat nyertesei a 24. Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótáborában lehetõséget kapnak egy önálló kb. 5 perc hosszúságú film leforgatására, melynek során forgatási és utómunka technikát, folyamatos szakmai támogatást, asszisztenciát kapnak, konzultációt, tanórákat, elõadásokat látogathatnak. Igénybe vehetik a tábort vezetõ operatõrök, rendezõk szakmai segítségét. a film leforgatásához szükséges eszközöket, nyersanyagokat. Indokolt esetben S8mm filmnyersanyagot és filmkamerát is.  A tábor 2018.07.29. és 08.05. között kerül megrendezésre, Szóládon. (A szállás étkezés opcionálisan történhet a tábor keretein belül,  /étkezés 1500 ft/nap szállás 1500 ft/nap/ vagy azon kívül, önállóan.)

A tábor idõpontja: 2018.07.29–08.05 


A pályázatra jelentkezés feltétele: 

Nevezni lehet olyan, maximum 5 perces idõtartamú rövidfilm forgatókönyvekkel, filmtervekkel, amelyek megvalósíthatóak 5 napos forgatás keretében. A pályázóknak a forgatókönyv készítésnél figyelembe kell venniük, hogy a filmet 5 nap alatt, egy adott helyszínen, illetve behatárolt környezetben – vidéken, a Somogy megyei Szólád és Balatonszárszó környékén, – lehet leforgatni a 24. Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótáborában.

 

Jelentkezési határidõ: 2017. június 30.

Cím: szellemkep.palyazat@gmail.com

1072 Budapest, Dob utca 20 II/25.


Korábbi nyertes alkotások:

Szarvas Szilárd: Ártatlanság

https://www.youtube.com/watch?v=ubuZTUzD7Do&feature=youtu.be

Kovács Tamás – Csordás Zoltán: 48

https://www.youtube.com/watch?v=XFzdSi5WJ2A&feature=youtu.be

Sólyom Miklós: Ebéd

https://www.youtube.com/watch?v=llHsPdRJG4I&feature=youtu.be

Érsek-Obádovics Mercédesz: Elröppent illúziók

https://www.youtube.com/watch?v=xdPCa5aFd_4&feature=youtu.be

 

További információk a táborról:

http://www.szellemkeptabor.hu/

www.facebook.com/szellemkep

 

24. Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótábor

 2018.07.29-08.05 Szólád


Elindult a jelentkezés az idei táborunkra!

Idén is Szóládon, régi és új ismerõsökkel várunk a 24. alkotótáborunkba mindenkit 2018.07.29-08.05. között!

Bõvebb információkért és jelentkezéshez - melynek határideje június 30 -, írjatok a szellemkep@gmail.com-ra, vagy a www.facebook.com/szellemkeptabor  és www.facebook.com/szellemkepszabadiskola oldalakona  illetve kövessétek táborunk megújult honlapját!

http://www.szellemkeptabor.hu/


Fotós szekciók:

Kezdõ digitális szak - Fuchs Lehel fotográfus, operatõr-filmrendezõ

Autonóm riport, street fotó - Birtalan Zsolt fotográfus, 

Portré, megrendezett fotó - Perness Norbert fotográfus

Kreatív fotográfiai gyakorlatok - Fuchs Lehel fotográfus, operatõr


Archaikus technikák  - Vékás Magdolna  fotográfus

Filmes szekciók:

Film-video - Fuchs Máté operatõr, dok.film rendezõ

és természetesen a hagyományokhoz híven az NKA segítségével további meghívott elõadókra is számíthattok csakúgy mint a már évek óta kiírásra kerülõ tábori részvételt segítõ ösztöndíjakra amelyekrõl részletek hamarosan.


Támogatónk: XXXII. Szellemkép Múzeumi Napok

A Szellemkép és a Magyar Nemzeti Múzeum közös megállapodása keretében:

Olyan eredeti archiv fotográfiai tárgyakat vehettek szemügyre és kézbe (!) amely a látogatók számára nem nyilvános.

 Alkalmatok nyílik bepillantani Magyarország legrégibb és legnagyobb történeti fényképgyûjteményébe.


A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára a teljesség igényével gyûjti, rendszerezi, dolgozza fel a magyar történelemre vonatkozó fényképfelvételeket, emellett fotótörténeti és fotótechnika-történeti fényképanyaga is jelentõs. 


Elõadást tart Dr. Baji Etelka a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának fõosztályvezetõ-helyettes muzeológusa. 
Találkozó május 23. 15:50-kor. Bejárás a Bródy Sándor utcai oldalkapu felõl.


Akinek felkeltettük az érdeklõdését jelezze e-mailen a szellemkep@gmail.com vagy iskolánk titkársági telefonján 06706374953 ,hogy felkerülhessen a névsorba. 


XXXII. Szellemkép Múzeumi Napok

A Szellemkép és a Magyar Nemzeti Múzeum közös megállapodása keretében:

Olyan eredeti archiv fotográfiai tárgyakat vehettek szemügyre és kézbe (!) amely a látogatók számára nem nyilvános.

 Alkalmatok nyílik bepillantani Magyarország legrégibb és legnagyobb történeti fényképgyûjteményébe.


A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára a teljesség igényével gyûjti, rendszerezi, dolgozza fel a magyar történelemre vonatkozó fényképfelvételeket, emellett fotótörténeti és fotótechnika-történeti fényképanyaga is jelentõs. 


Elõadást tart Dr. Baji Etelka a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának fõosztályvezetõ-helyettes muzeológusa. 
Találkozó május 23. 15:50-kor. Bejárás a Bródy Sándor utcai oldalkapu felõl.


Akinek felkeltettük az érdeklõdését jelezze e-mailen a szellemkep@gmail.com vagy iskolánk titkársági telefonján 06706374953 ,hogy felkerülhessen a névsorba. 


Köszönjük, ha adód 1%-ával a Szellemkép Szabadiskolát támogatod.

Közeledik az egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje.
Idén is azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy ajánlja fel adója 1 %-át a Szellemkép Alapítvány  mûködése és céljainak megvalósítása érdekében.
Szellemkép Fotó és Filmmûvészeti Alapítvány a fotográfia oktatás, és a fiatal fotográfusok pályakezdésének érdekében 24 éve.
Adószám:18187623-1-42
A segítséget elõre is köszönjük!

Nyílt Nap a Szellemképben 2018 január 31-én!

Szeretettel várunk 2018. január 31-én 17 órakor minden érdeklõdõt, aki szívesen megismerkedne az iskola hangulatával és a képzési tematikával. Ezen a napon kerül sor az Alapítványi Ösztöndíj esélyeseinek nyílt- és egyéni képkonzultációjára, ami után kiderül, kik kapják meg az 50%-os tandíj-támogatást!

Nyílt nap és portfóliókonzultáció. Nézzetek körül nálunk, lessetek be az analóg és digitális laborunkba vagy a stúdiónkba, amit nálunk a diákok szabadon használhatnak. Nézzétek meg milyen nálunk egy óra, illetve hogyan folynak a képelemzések. Iratkozzatok be felvételi nélkül a kezdõ képzésekre, pályázzatok ösztöndíjra, vagy felvételizzetek egy jó portfólióval, ha félévet szeretnétek ugrani, vagy haladó, vagy akár mesterkurzusokon vennétek részt.  

A beiratkozások már elkezdõdtek.a Szellemkép Szabadiskola 2018 tavaszi szemeszterei februárban indulnak.  
• kezdõ fotográfus 
• haladó fotográfus 
• fotográfus mesterszak 

Beiratkozni 2018. február 5-ig van lehetõség! A beiratkozás menetérõl érdeklõdni a szellemkep@gmail.com vagy a 70/637-4953-as számon lehet!


Szellemkép Szabadiskola Fotográfus Ösztöndíj-pályázata - 2018 tavaszi szemeszter

A pályázat beküldésének határideje 2018. január 24.

A kiértékelés és elbeszélgetés a Nyílt napon történik, melynek idõpontja: 2018. január 31., 17.00

A pályázat feltétele egy 12-18 képbõl álló portfolió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel. A sikeresen pályázók elnyerhetik az alapítvány 50%-os tandíjtámogatását a Szellemkép Szabadiskola februárban induló fotográfus képzésére, amelyet legfeljebb 3 személynek ítél oda a Szellemkép Alapítvány.

A beérkezõ munkákat a következõ e-mail címre várjuk: szellemkep.palyazat@gmail.com

(A levél tárgya: Szellemkép Alapítvány ösztöndíjpályázata 2018)

A jelentkezõk képeiket kidolgozott módon, de nézõkép méretben, max. 500 kb-os, jpg formátumú file-okban várjuk. (Fotómegosztó oldalak linkjeit nem fogadjuk el).

A pályázók a portfólió összeállításánál fordítsanak figyelmet arra, hogy az összeállított anyag alapján legyen jól felmérhetõ a szakmai felkészültség, a mûfaji preferencia és reprezentálja a jelentkezõ fotográfiai érdeklõdését. Egyaránt küldhetõ be fekete-fehér és színes anyag is, akár mindkettõ.Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép