Szellemkép Szabadiskola | Tábor


Szekciók

Teljesen kezdõktõl a gyakorló fotósokig terjed a résztvevõk skálája, így egymástól is mindig lehet tanulni. Akik kedvet kapnak és tehetségesek, azok esetenként szeptembertõl felvételi nélkül már másodévtõl folytathatják tanulmányaikat mindkét szakon, akkreditált, három éves, délutáni órarendû iskolánkban. Egyúttal alkalmuk nyílik az iskola tanárait, munkamódszereit és a leendõ másod-harmadévesek nagy részét is megismerni.
A hely ideális - külön bejáratú tó, strand, zalai dombok, kúria jellegû épület, négy- és hatágyas szobák, tantermek, labor, stúdió. Az emberek barátságosak, pedig negyven-ötven kiéhezett kamera egy kis zalai faluban nem csekélység. Sportpályák, evezés, úszás, erdõ a kiegészítõ terepek.

Aki bizonytalan a szakot illetõen, ráér a második napon dönteni, miután ismerkedett, körülnézett. A a fotószakon fotópapírt, labort, vegyszereket biztosítunk. A táborban eltölthetõ szakmai órák száma megközelíti az iskola egy félévnyi idejét.

A helyszínen három fotólabort rendezünk be, az egész napos egyéni munka mellett, amikor a hallgatók tematikus feladatokat oldanak meg, a kurzusvezetõkkel tartott folyamatos konzultációk adják a mûvészeti tábor alapját. Minden délután elõhívjuk a filmeket, így még aznap készíthetõ kontakt másolat és nézõkép, melyek lehetõséget adnak a folyamatos azonnali kontrollra és adott esetben a korrekciókra. Természetesen a digitális technika is ugyanolyan mértékben jelen van a táborban, melyekhez projektort, számítógépeket, szkennert, nyomtatót biztosítunk.

Az elõadók a tanórákon kívül fotótörténeti elõadásokat, diavetítéseket szakmai bemutatókat tartanak. Kiegészítõ esemény a hagyományos állókép-mozgókép örökrangadó, amely a futballon kívül, a kosárlabda, és a ping-pong asztalok, vagy a kerti sakk mellett is eldönthetõ.
A tábor ideje alatt egy szabadpolcos videotárat rendezünk be, ahol az értékesebb, esetleg nehezebben hozzáférhetõ filmeket nézhetik meg a hallgatók.


KEZDÕ DIGITÁLIS SZAK

A kezdõ digitális szakon a résztvevõk megismerkedhetnek a digitális fényképezõgépek felépítésével, típusaival (compact, bridge, tükörreflexes), azzal, hogy melyik eszköz mire való, mire szánták, illetve milyen jellegû felhasználásra alkalmas? Kezelõszervek, jelölések, ikonok, piktogramok jelentése. A digitális eszközök használatakor felmerülõ számítástechnikai alapfogalmak. (bit, byte, pixel, file, stb) Képformátumok:- bitmap,(bmp) - grayscale - RGB - CMYK Fájlformátumok/ tömörítés: - RAW - JPG - TIFF. Gyakorlati lehetõségek és korlátok kompakt, és tükörreflexes, cserélhetõ optikás, digitális fényképezõgépek használatakor. A digitális fényképekkel kapcsolatos utómunka (archiválás, nyomtatás, mentés,) és a hozzájuk kapcsolódó alapfogalmak. Képek elõkészítése nyomtatásra, levilágításra, nyomdai feldolgozásra. A zárókiállításon a szak hallgatói slide show-al mutatkoznak be, melyet CD-n is hazavihetnek.


KREATÍV FOTOGRÁFIAI ALAPGYAKORLATOK

Amiért érdemes:
Kezdõ Képalkotók megdöbbentésére, Haladó Képalkotók látásmódjának felfrissítésére szolgáló kúra, melynek nyomán egyszerre válik minden konyhakõbõl, kályhacsõbõl, kismalacból, gázpalackból, csaptelepbõl és strandpapucsból rím és ritmus, textúra vagy faktúra, feszes vagy éppen könnyed kompozíció. Emeld hát szemedhez a kamerát, s nézz át a keresõn a Gyermek szemével! Elvezet egy Másik Világba, ahonnét már elindulhatsz a tér és az idõ labirintusában rejtõzködõ - talán nem is olyan félelmetes - Minotaurusz legyõzésére.


AUTONÓM RIPORT

Amiért érdemes:
A Misztikus Pillanatok Keresõivé válnak a résztvevõk. Elõzõ évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a reggeli kávé és szilvórium elfogyasztása után nemcsak a bárányokat lehet számlálgatni – hisz az egyébként is elalvás elõtt ajánlott –, de az extatikus állapotban lévõ tehenészfiú riadt teheneit is, hogy nincs falunap Vattacukorfej Kisgyerek nélkül és hogy a pacsai tóban fénylõ Nimfák körül gyakran bukkannak fel ördögi tekintetû Faunok, akikkel ujjat húzni nem ajánlatos, de mint képalkotó elem, akár istenivé is válhatnak.


ARCHAIKUS TECHNIKÁK – CAMERA OBSCURA

Amiért érdemes:
A kameraépítés rítus. A kameraépítés beavatás. A kameraépítés szerelem. A kameraépítõ szerelme lehetõségeinek szivárványa alatt fürdõzve csodálkozik a többi technokratán. A kameraépítõ eltöpreng a véletlen szerepén, elidõz a felületek játékával, képzeletét rabul ejti számos lehetõsége a formának. Vár. Vár, hisz jól tudja: odabenn már formálódik szerelme áldott gyümölcse: a Kép.

Majdan tanúi lehetünk csodálatos vegyületek még csodálatosabb egyesülésének, majd a jótékony napsugár olyatén tulajdonságának, mint a Lényeg elõcsalogatása különbözõ módokon érzékenyített papírokról!

A kurzust általában egy fotótörténeti elõadás és gyakorlati bemutató nyitja az archaikus eljárásokról és eszközökrõl. A tábor ideje alatt a cianotípiával, az argentotípiával, a sópapírral, az albuminpapírral és a nedves eljárással ismerkednek meg a hallgatók. A kurzuson résztvevõk a saját kamerájukkal készített negatívokat másolják le az elõbb említett technikák valamelyikével. A képek készülhetnek papírra, textíliára stb. Lehetõség van muzeális értékû hatalmas 24 x 30-as síkfilmes fa fényképezõgépek kipróbálására. Alapvetõ nyersanyagokról és papírokról gondoskodunk.


FILMES SZEKCIÓK

A film szakon mindenki kipróbálhatja a hagyományos celluloidra történõ forgatást, önálló forgatókönyv alapján, a forgatókönyv vázlat, szinopszis megírásától a filmvágásig az összes folyamatot gyakorolva jutunk el a kész filmig. Lehetõség van a professzionális 16 mm-es Arriflex BL kamerák megismerésére is. Természetesen a videotechnika is támogatja a haladó filmkészítõket. Adott esetben Broadcast minõségû DV-cam és HD kamerát is rendelkezésre bocsájtunk a megfelelõ forgatókönyvvel, filmtervvel érkezõknek. A hagyományos film utómunkatechnika eszközei (filmvágó, prés, ragasztó, vetítõ) mellett két nonlineális editáló is segíti a munkát. Filmjeink rendszeresen, sikerrel szerepelnek hazai és külföldi fesztiválokon. Az elmúlt években, két a táborban készült filmünk is (Sólyom Miklós: Ebéd, és Érsek Obádovics Mercedesz: Elröppent illúziók) szerepelt a Magyar Játékfilmszemle versenyprogramjában.

A videó szakon az alapvetõ filmformanyelvi kérdések gyakorlati használatát (pl:kameramozgások, plánozás, kompozíció) a nonlineális editáló alapszintû kezelését sajátíthatják el a hallgatók. A kreatív mozgóképes gondolkodást megadott szempontok alapján több rövid egy-két perces etûd elkészítése során gyakoroljuk, fejlesztjük. Kifejezetten leendõ elsõfilmes alkotóknak ajánljuk. Gyakorló felszerelést (videó kamerákat, editálót, monitorokat, projektort) itt is biztosítunk, de aki teheti hozza magával otthoni amatõr videó kameráját, állványát is.

A tábor egyik igazi ereje és izgalma éppen abban rejlik, ahogy az azonos nyersanyagra, azonos laborálási körülmények, között készült álló és mozgókép hat egymásra, miközben a hallgatók elképzeléseikhez a két mûfaj határait és átjárhatóságát próbálgatják.
A tábort házi kiállítás és vetítés zárja, ahol a tábor ideje alatt készült alkotásokat mutatják be a hallgatók.

Az iskolának saját mozitechnikája is van, így lehetõség nyílik filmvetítésekre is, ahol a hallgatók választják ki a nap mozi filmjét, és amelyek elõtt, mint a régi idõkben rövidfilmeket is vetítünk.. A filmekhez kapcsolódóan beszélgetések, esetenként rövid elõadások kapcsolódnak A videotechnika mellett, amely teret hódított a médiában, folyamatosan filmnyersanyaggal is lehet dolgozni.

A hallgatók számára filmnyersanyagot, filmkamerákat, editálókat biztosítunk, filmlaborunkban helyben laboráljuk az elkészült filmeket. Így esténként az aznap leforgatott musztereket már vetíthetjük is. Ez azért nagy szó, mert Magyarországon hivatalosan nem foglalkoznak ilyen típusú filmek elõhívásával. A Szellemkép ugyanakkor 1998-tól újra beindította a fekete-fehér S8-as film laborálását. Jelenleg ez Szilas Szilárdnak köszönhetõen valósul meg.

Kezdõ - Videó

A videó szak fõként kezdõknek javasolható. Az elsõ napokban a forgatási gyakorlatok során az eszközökkel ismerkednek a hallgatók. Kameravezetést, az alapvetõ gépmozgásokat, a kép kifejezõ erejének, a képalkotás és képkompozíció törvényszerûségeinek hatásait gyakoroljuk. Ezt követõen saját ötlet vagy megadott szempontok alapján mindenki önállóan kezd dolgozni és a tanultakat azonnal alkalmazva, rövid egy-két perces etûdöket készít. Ezek egyrészt stílusgyakorlatok, ahol az egyes jelenetek megvalósítása, a saját ötletek képpé alakítása valósul meg, ugyanakkor a jobb ötletek esetében próbaforgatásnak tekinthetõk s ilyenkor a rendezõi dramaturgiai pontosítások után akár fesztiválképes rövidfilmek is születhetnek. Ebben az esetben természetesen bárki a haladó szakon használt DV-Cam vagy S8-as technikát is használhatja. Mindkét szakon kialakult egy gyakorlat, minden hallgatónak van egy olyan napja amikor az összes "csapattárs" csak neki segít. Erre a napra érdemes tehát a legnehezebb legmunkaigényesebb feladatokat idõzíteni. A táborra egyébként is jellemzõ, hogy bár õk ezt még nem sejtik mindenki látens fõszereplõ, vagyis az évközi körülményektõl eltérõen rengeteg szereplõ és egyéb segítség kínálkozik.

Haladó - Film

A MÛVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR S8-as és 16 mm-es FILMKURZUSA

Elsõsorban kész forgatókönyvekkel vagy jó improvizatív képességgel esetleg filmezési gyakorlattal rendelkezõket várunk erre a szakra. Bár ezen a kurzuson is lehetõség van videó eszközök(DV-Cam) és nonlineáris és editáló használatára, mégis az igazi vonzerõt és lehetõséget a filmes technika kipróbálása jelenti. A teljes eszközparkot, és a nyersanyagot biztosítjuk és a helyszínen berendezett laborban mind a super8-as mind a 16mm-es filmet magunk hívjuk. Ez azért is érdekes mert hivatalosan ezt rajtunk kívül legközelebb Svájcban teszik. Ugyanakkor a filmes munka elengedhetetlen kelléke a nap fõ attrakciója, esténként a nyilvános mustervetítés.
A FILMKURZUS CÉLJA, HOGY MINDEN HALLGATÓ ELKÉSZÍTSEN EGY 3-8 perces filmetûdöt vagy kisjátékfilmet, végigjárva az alkotás minden lépcsõfokát a forgatókönyvírástól az elõkészítésen, forgatáson át a vágásig. Az elõkészületi idõszakban és menet közben filmtörténeti és -esztétikai ismereteket kapnak a bemutatott filmtörténeti, elsõsorban rövidfilmes mûvek, s a hozzájuk kapcsolódó elõadások által. (Ezek ugyanakkor nem kánonok, csak mintaként kapnak szerepet, a hallgatók saját ötleteiket valósítják meg, s a tanárok a folyamatos konzultációval csak segítik a filmek megvalósítását.) Az elmúlt években a táborban elkészült filmek legjobbjai rendszeresen külföldi és hazai fesztiválokon szerepelnek, és a Duna Mûhellyel együttmûködve a Duna Televízióban is bemutatásra kerültek.


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép