Szekciók

Teljesen kezdőktől a gyakorló fotósokig terjed a résztvevők skálája, így egymástól is mindig lehet tanulni. Akik kedvet kapnak és tehetségesek, azok esetenként szeptembertől felvételi nélkül már másodévtől folytathatják tanulmányaikat mindkét szakon, akkreditált, három éves, délutáni órarendű iskolánkban. Egyúttal alkalmuk nyílik az iskola tanárait, munkamódszereit és a leendő másod-harmadévesek nagy részét is megismerni.
A hely ideális - külön bejáratú tó, strand, zalai dombok, kúria jellegű épület, négy- és hatágyas szobák, tantermek, labor, stúdió. Az emberek barátságosak, pedig negyven-ötven kiéhezett kamera egy kis zalai faluban nem csekélység. Sportpályák, evezés, úszás, erdő a kiegészítő terepek.

Aki bizonytalan a szakot illetően, ráér a második napon dönteni, miután ismerkedett, körülnézett. A a fotószakon fotópapírt, labort, vegyszereket biztosítunk. A táborban eltölthető szakmai órák száma megközelíti az iskola egy félévnyi idejét.

A helyszínen három fotólabort rendezünk be, az egész napos egyéni munka mellett, amikor a hallgatók tematikus feladatokat oldanak meg, a kurzusvezetőkkel tartott folyamatos konzultációk adják a művészeti tábor alapját. Minden délután előhívjuk a filmeket, így még aznap készíthető kontakt másolat és nézőkép, melyek lehetőséget adnak a folyamatos azonnali kontrollra és adott esetben a korrekciókra. Természetesen a digitális technika is ugyanolyan mértékben jelen van a táborban, melyekhez projektort, számítógépeket, szkennert, nyomtatót biztosítunk.

Az előadók a tanórákon kívül fotótörténeti előadásokat, diavetítéseket szakmai bemutatókat tartanak. Kiegészítő esemény a hagyományos állókép-mozgókép örökrangadó, amely a futballon kívül, a kosárlabda, és a ping-pong asztalok, vagy a kerti sakk mellett is eldönthető.
A tábor ideje alatt egy szabadpolcos videotárat rendezünk be, ahol az értékesebb, esetleg nehezebben hozzáférhető filmeket nézhetik meg a hallgatók.


KEZDŐ DIGITÁLIS SZAK

A kezdő digitális szakon a résztvevők megismerkedhetnek a digitális fényképezőgépek felépítésével, típusaival (compact, bridge, tükörreflexes), azzal, hogy melyik eszköz mire való, mire szánták, illetve milyen jellegű felhasználásra alkalmas? Kezelőszervek, jelölések, ikonok, piktogramok jelentése. A digitális eszközök használatakor felmerülő számítástechnikai alapfogalmak. (bit, byte, pixel, file, stb) Képformátumok:- bitmap,(bmp) - grayscale - RGB - CMYK Fájlformátumok/ tömörítés: - RAW - JPG - TIFF. Gyakorlati lehetőségek és korlátok kompakt, és tükörreflexes, cserélhető optikás, digitális fényképezőgépek használatakor. A digitális fényképekkel kapcsolatos utómunka (archiválás, nyomtatás, mentés,) és a hozzájuk kapcsolódó alapfogalmak. Képek előkészítése nyomtatásra, levilágításra, nyomdai feldolgozásra. A zárókiállításon a szak hallgatói slide show-al mutatkoznak be, melyet CD-n is hazavihetnek.


KREATÍV FOTOGRÁFIAI ALAPGYAKORLATOK

Amiért érdemes:
Kezdő Képalkotók megdöbbentésére, Haladó Képalkotók látásmódjának felfrissítésére szolgáló kúra, melynek nyomán egyszerre válik minden konyhakőből, kályhacsőből, kismalacból, gázpalackból, csaptelepből és strandpapucsból rím és ritmus, textúra vagy faktúra, feszes vagy éppen könnyed kompozíció. Emeld hát szemedhez a kamerát, s nézz át a keresőn a Gyermek szemével! Elvezet egy Másik Világba, ahonnét már elindulhatsz a tér és az idő labirintusában rejtőzködő - talán nem is olyan félelmetes - Minotaurusz legyőzésére.


AUTONÓM RIPORT

Amiért érdemes:
A Misztikus Pillanatok Keresőivé válnak a résztvevők. Előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a reggeli kávé és szilvórium elfogyasztása után nemcsak a bárányokat lehet számlálgatni – hisz az egyébként is elalvás előtt ajánlott –, de az extatikus állapotban lévő tehenészfiú riadt teheneit is, hogy nincs falunap Vattacukorfej Kisgyerek nélkül és hogy a pacsai tóban fénylő Nimfák körül gyakran bukkannak fel ördögi tekintetű Faunok, akikkel ujjat húzni nem ajánlatos, de mint képalkotó elem, akár istenivé is válhatnak.


ARCHAIKUS TECHNIKÁK – CAMERA OBSCURA

Amiért érdemes:
A kameraépítés rítus. A kameraépítés beavatás. A kameraépítés szerelem. A kameraépítő szerelme lehetőségeinek szivárványa alatt fürdőzve csodálkozik a többi technokratán. A kameraépítő eltöpreng a véletlen szerepén, elidőz a felületek játékával, képzeletét rabul ejti számos lehetősége a formának. Vár. Vár, hisz jól tudja: odabenn már formálódik szerelme áldott gyümölcse: a Kép.

Majdan tanúi lehetünk csodálatos vegyületek még csodálatosabb egyesülésének, majd a jótékony napsugár olyatén tulajdonságának, mint a Lényeg előcsalogatása különböző módokon érzékenyített papírokról!

A kurzust általában egy fotótörténeti előadás és gyakorlati bemutató nyitja az archaikus eljárásokról és eszközökről. A tábor ideje alatt a cianotípiával, az argentotípiával, a sópapírral, az albuminpapírral és a nedves eljárással ismerkednek meg a hallgatók. A kurzuson résztvevők a saját kamerájukkal készített negatívokat másolják le az előbb említett technikák valamelyikével. A képek készülhetnek papírra, textíliára stb. Lehetőség van muzeális értékű hatalmas 24 x 30-as síkfilmes fa fényképezőgépek kipróbálására. Alapvető nyersanyagokról és papírokról gondoskodunk.


FILMES SZEKCIÓK

A film szakon mindenki kipróbálhatja a hagyományos celluloidra történő forgatást, önálló forgatókönyv alapján, a forgatókönyv vázlat, szinopszis megírásától a filmvágásig az összes folyamatot gyakorolva jutunk el a kész filmig. Lehetőség van a professzionális 16 mm-es Arriflex BL kamerák megismerésére is. Természetesen a videotechnika is támogatja a haladó filmkészítőket. Adott esetben Broadcast minőségű DV-cam és HD kamerát is rendelkezésre bocsájtunk a megfelelő forgatókönyvvel, filmtervvel érkezőknek. A hagyományos film utómunkatechnika eszközei (filmvágó, prés, ragasztó, vetítő) mellett két nonlineális editáló is segíti a munkát. Filmjeink rendszeresen, sikerrel szerepelnek hazai és külföldi fesztiválokon. Az elmúlt években, két a táborban készült filmünk is (Sólyom Miklós: Ebéd, és Érsek Obádovics Mercedesz: Elröppent illúziók) szerepelt a Magyar Játékfilmszemle versenyprogramjában.

A videó szakon az alapvető filmformanyelvi kérdések gyakorlati használatát (pl:kameramozgások, plánozás, kompozíció) a nonlineális editáló alapszintű kezelését sajátíthatják el a hallgatók. A kreatív mozgóképes gondolkodást megadott szempontok alapján több rövid egy-két perces etűd elkészítése során gyakoroljuk, fejlesztjük. Kifejezetten leendő elsőfilmes alkotóknak ajánljuk. Gyakorló felszerelést (videó kamerákat, editálót, monitorokat, projektort) itt is biztosítunk, de aki teheti hozza magával otthoni amatőr videó kameráját, állványát is.

A tábor egyik igazi ereje és izgalma éppen abban rejlik, ahogy az azonos nyersanyagra, azonos laborálási körülmények, között készült álló és mozgókép hat egymásra, miközben a hallgatók elképzeléseikhez a két műfaj határait és átjárhatóságát próbálgatják.
A tábort házi kiállítás és vetítés zárja, ahol a tábor ideje alatt készült alkotásokat mutatják be a hallgatók.

Az iskolának saját mozitechnikája is van, így lehetőség nyílik filmvetítésekre is, ahol a hallgatók választják ki a nap mozi filmjét, és amelyek előtt, mint a régi időkben rövidfilmeket is vetítünk.. A filmekhez kapcsolódóan beszélgetések, esetenként rövid előadások kapcsolódnak A videotechnika mellett, amely teret hódított a médiában, folyamatosan filmnyersanyaggal is lehet dolgozni.

A hallgatók számára filmnyersanyagot, filmkamerákat, editálókat biztosítunk, filmlaborunkban helyben laboráljuk az elkészült filmeket. Így esténként az aznap leforgatott musztereket már vetíthetjük is. Ez azért nagy szó, mert Magyarországon hivatalosan nem foglalkoznak ilyen típusú filmek előhívásával. A Szellemkép ugyanakkor 1998-tól újra beindította a fekete-fehér S8-as film laborálását. Jelenleg ez Szilas Szilárdnak köszönhetően valósul meg.

Kezdő - Videó

A videó szak főként kezdőknek javasolható. Az első napokban a forgatási gyakorlatok során az eszközökkel ismerkednek a hallgatók. Kameravezetést, az alapvető gépmozgásokat, a kép kifejező erejének, a képalkotás és képkompozíció törvényszerűségeinek hatásait gyakoroljuk. Ezt követően saját ötlet vagy megadott szempontok alapján mindenki önállóan kezd dolgozni és a tanultakat azonnal alkalmazva, rövid egy-két perces etűdöket készít. Ezek egyrészt stílusgyakorlatok, ahol az egyes jelenetek megvalósítása, a saját ötletek képpé alakítása valósul meg, ugyanakkor a jobb ötletek esetében próbaforgatásnak tekinthetők s ilyenkor a rendezői dramaturgiai pontosítások után akár fesztiválképes rövidfilmek is születhetnek. Ebben az esetben természetesen bárki a haladó szakon használt DV-Cam vagy S8-as technikát is használhatja. Mindkét szakon kialakult egy gyakorlat, minden hallgatónak van egy olyan napja amikor az összes "csapattárs" csak neki segít. Erre a napra érdemes tehát a legnehezebb legmunkaigényesebb feladatokat időzíteni. A táborra egyébként is jellemző, hogy bár ők ezt még nem sejtik mindenki látens főszereplő, vagyis az évközi körülményektől eltérően rengeteg szereplő és egyéb segítség kínálkozik.

Haladó - Film

A MŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR S8-as és 16 mm-es FILMKURZUSA

Elsősorban kész forgatókönyvekkel vagy jó improvizatív képességgel esetleg filmezési gyakorlattal rendelkezőket várunk erre a szakra. Bár ezen a kurzuson is lehetőség van videó eszközök(DV-Cam) és nonlineáris és editáló használatára, mégis az igazi vonzerőt és lehetőséget a filmes technika kipróbálása jelenti. A teljes eszközparkot, és a nyersanyagot biztosítjuk és a helyszínen berendezett laborban mind a super8-as mind a 16mm-es filmet magunk hívjuk. Ez azért is érdekes mert hivatalosan ezt rajtunk kívül legközelebb Svájcban teszik. Ugyanakkor a filmes munka elengedhetetlen kelléke a nap fő attrakciója, esténként a nyilvános mustervetítés.
A FILMKURZUS CÉLJA, HOGY MINDEN HALLGATÓ ELKÉSZÍTSEN EGY 3-8 perces filmetűdöt vagy kisjátékfilmet, végigjárva az alkotás minden lépcsőfokát a forgatókönyvírástól az előkészítésen, forgatáson át a vágásig. Az előkészületi időszakban és menet közben filmtörténeti és -esztétikai ismereteket kapnak a bemutatott filmtörténeti, elsősorban rövidfilmes művek, s a hozzájuk kapcsolódó előadások által. (Ezek ugyanakkor nem kánonok, csak mintaként kapnak szerepet, a hallgatók saját ötleteiket valósítják meg, s a tanárok a folyamatos konzultációval csak segítik a filmek megvalósítását.) Az elmúlt években a táborban elkészült filmek legjobbjai rendszeresen külföldi és hazai fesztiválokon szerepelnek, és a Duna Műhellyel együttműködve a Duna Televízióban is bemutatásra kerültek.


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép