2015

A 2015-ös eredménykimutatás megtekintéséhez kattintson ide.  
A 2015-ös közhasznúsági melléklet megtekintéséhez kattintson ide
A 2015-ös mérleg megtekintéséhez kattintson ide.

1.     Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány célja, hogy a film, videó és fotográfiai szakterületeken az ismeretek gyarapításával, és elterjesztésével, a vizuális alkotóképesség kibontakoztatásának segítésével a fiatalok és felnőttek számára iskolarendszeren kívüli és alkotótábori formában szervezett képzések, kiállítások és bemutatók szervezése révén biztosítsa a tehetségek kibontakozását, növelje a nagyközönség előtti hazai és nemzetközi bemutatkozás lehetőségének esélyét, és elősegítse az Európai Unió országainak társszervezeteivel és alkotóival, valamint a határon túli magyarság művészeivel és közönségével létrejövő kapcsolatok megteremtését és fenntartását.

Az Alapítvány az általa támogatott és segített film, videó és fotográfiai felnőttképzési tanfolyamok, programok, kiadványok és egyéb rendezvények, valamint az általa segített alkotó művészeti erők kibontakozása és a szakmai tudás bővítése révén elősegíti a művelődést, a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeinek növelését, a természeti, a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését, és az élethosszig tartó tanulás megvalósulását.

2.     Tevékenység:

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Az Ectv. figyelembevételével az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésével:

a)         1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) bekezdése alapján: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése

b)         2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b) bekezdése alapján: Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.

c)         2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7. 7. pontja alapján: kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

d)         2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § f, g) bekezdése értelmében: kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése.

e)         2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8. pontja értelmében: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 17-99 éves korig tanulni vágyok, a fotográfia, a film és a kapcsolódó társművészetek iránt érdeklődő személyek és szervezetek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: évente kb. 200 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2015-ben a szokott módon, három évfolyamon indult képzés a 2014/2015-es tanév második és a 2015/2016-os tanév első félévében.

 

A következő rendezvények valósultak meg:


A SZELLEMKép 2014-ben ünnepelte működésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illően jubileumi rendezvénysorozatot szervezett, az NKA támogatásával. Az előző év sikereire való tekintettel szeretnénk hasonló színvonalon lebonyolítani 2015- évi kiállításainkat is, ehhez kérnénk ismét segítségüket. Az iskola fotográfus és filmes iskola, kiállítás-szervező alapítvány, alkotótábor, művészeti folyóirat, kulturális közszereplő, egy olyan szellemi műhely, melynek célja a tehetséggondozás. Az elmúlt két évtizedben kikerült tanítványok egy része ma már a hazai fotográfiai élet meghatározó személyisége, néhányan már maguk is mesterek és tanárok.

2015. SZEPTEMBER - DIPLOMAKIÁLLÍTÁS

A Szellemkép Szabadiskola 2015. évi diplomázó osztályának diplomamunkái kerülnek bemutatásra. (15 diplomázó diák, kb. 150 db fotográfia, 30x40, 40x50 és 50x70 cm-es méretű fém keretekben, paszpartuval ellátva, vagy egyedi technikával installálva.)

Helyszín: Patyolat kulturális befogadótér, 1082 Budapest, Baross u. 85.

Diplomázók névsora: Boda Ágnes, Egly Viktor, Énekes Barbara, Gyulai Szilvia, Kovács Mónika, Malustyik Mariann, Maráczi Krisztián, Nagy Krisztina, Rádi Péter, Sólyom László, Szodorai, Regina, Badacsonyi Ferenc, Bagics Gábor, Buza Virág, Dési Krisztina

Kurátorok, konzulensek: Fuchs Lehel, Fejér János, Molnár Zoltán, Pályi Zsófia, Zagyvai Sára, fotográfusok, az iskola tanárai.

Kísérőprogramok: megnyitó, zenekari fellépés, esetlegesen kihelyezett előadások

2015. OKTÓBER/NOVEMBER - MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK ÖSSZEGZŐ KIÁLLÍTÁS

A 2015-ben az NKA támogatásával megjelenő, az elmúlt 20 évet bemutató jubileumi albumkötet köré egy könyvbemutatóval egybekötött összegző kiállítást tervezünk. A kiállításon bemutatásra kerülnek a könyvben megjelenő legértékesebb alkotások, kiállítási kópiák és vetítések formájában. A kiállítás mellé kísérőprogramok megvalósítását is tervezzük, felolvasóestek, beszélgetések, filmvetítések. (a tervek szerint kb.70-100 db fotográfia, helyszíntől függően)

Helyszín: tervezés alatt (egyeztetés a Café Budapest Fesztivállal, illetve a Műcsarnokkal). A Patyolat kulturális befogadótér ezt a rendezvényt is befogadja, de terveink szerint szeretnénk új rendezvényhelyszínt is bevonni.

További események:

Szellemkép Szabadiskola ösztöndíj pályázata 2015.

A Szellemkép Szabadiskolában 2015-ben ismét három évfolyamon indult képzés a tavaszi és az őszi félévében. Ösztöndíjpályázaton 8 db ösztöndíj került kiadásra, alapítványi támogatással.

 

Pályázatok:

Támogatási program: A SZELLEMKÉP ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI, CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSAI

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás időtartama: 2015. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 600.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 600.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 600.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 600.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendő, nem visszatérítendő): nem visszatérítendő

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 600.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 600.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte működésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illően, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett. (Részletek: ld. fent)

 

Támogatási program: NKA- Szellemkép Alkotótábor

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás időtartama: 2015. május 17.-dec. 31.

-          támogatás összege: 1.000.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.000.000 Ft

 -          támogatás típusa (visszatérítendő, nem visszatérítendő): nem visszatérítendő

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 1.000.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 1.000.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A SZELLEMKépalapításával egy időben, 1994 óta minden évben megrendezzük a Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótábort, a Zala megyei településen, Pacsán, 2014-ben a 20 éves jubileumot követően új helyszínt választottunk,.2015-ben Murakeresztúron tartottuk meg a tábort Három Határ címmel. . A tábor lebonyolítása érdekében nyújtottunk be pályázatot, összesen 2.770.000 Ft-ot igényelve. A támogatási döntés értelmében 1.000.000 Ft összegű támogatást, 36%-os támogatási intenzitást ítélt meg a támogató szerv, melyet ezúton szeretnénk megköszönni. A megvalósítás eredményességének elemzése A támogatási összeg megítélésének köszönhetően a megszokott, tervezett programokon túl további előadásokat, eseményeket sikerült megvalósítanunk. Az eredeti terveink szerint a meghívott kurzusvezetők a következők voltak: Molnár Zoltán, Hajdú D. András, Fejér János, Zagyvai Sári, Zalka Imre fotográfusok, Fuchs Lehel fotográfus, operatőr, Medgyesi Gabriella szerkesztő, rendező. Továbbá a tábordíjat sikerült egységesen 27%-kal csökkenteni, valamint a tanári/előadói honoráriumokat 17%-kal növelni. Összesen 36 fő vett részt az alkotótáborban.

Ösztöndíj pályázat Alkotótábori részvételre

Az ösztöndíjak odaítélése során a Szellemkép Alapítvány a beérkezett munkák és a támogatás reményében 2 - teljes, 6 - 50%-os ösztöndíjat, valamint 6 támogatott részvételt ítélt oda és osztott ki. Így az ösztöndíjra pályázók szinte mindegyike valamilyen támogatásban részesülhetett. Ennek köszönhetően az ország távoli részeiből is akadtak olyan részvevők, akik e pályázat nélkül nem tudtak volna fotográfiát tanulni. Az ő nevükben is köszönjük.

 

Támogatási program: NKA- A Szellemkép Művészeti Internetes folyóirat 2015. évi megjelentetésére

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás időtartama: 2015. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 600.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 600.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 600.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 600.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendő, nem visszatérítendő): nem visszatérítendő

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 600.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 600.000 Ft

-          felhalmozási: -

-         Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

 

SZELLEMKÉP FOLYÓIRAT MŰVÉSZETI ISMERETTERJESZTŐ TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ONLINE MEGJELENTETETT INTERNETES FOLYÓIRAT

A SZELLEMKép 2015-ben ünnepelte működésének 21., a Szellemkép Folyóirat pedig a 26. évfordulóját. Az hagyományainkhoz illően, iskolánk kiállításokat, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, alkotótábort szervezett. Az elmúlt 20 évet összefoglaló művészeti album és az ezt bemutató nagy kiállítás (a Bálna kiállító termében) is elkészült 2015-ben. Ez év során megvalósult a sok rendezvényen túl az NKA támogatásának segítségével a Szellemkép Folyóirat 2015-ös megjelentetése, ennek érdekében nyújtottunk be Önökhöz pályázatot, összesen 2.300.000,- Ft-ot igényelve. A támogatási döntés értelmében 600.000 Ft összegű támogatást, 24%-os támogatási intenzitást ítélt meg a támogató szerv, melyet ezúton szeretnénk megköszönni. A megvalósítás eredményességének elemzése, szakmai vonatkozásai, tapasztalatai A támogatási évben folyamatos munka során 55 cikket jelentettünk meg. Továbbra is igyekeztünk a külsős szerzők mellett a Szellemkép diákjai és tanárai, és szellemi műhelye körül csoportosuló fiatalok közül válogatni. Szerettünk volna – alapítványunk alapvető célkitűzéseihez mérten – lehetőséget adni tehetséges fiataloknak a bemutatkozásra, publikálásra, akár saját munkáik megismertetésére, illetve a szakmai életbe való aktív bekapcsolódásra. Főszerkesztő: Fuchs Lehel, a Szellemkép Alapítvány kuratóriumi elnöke Szerkesztők: Fuchs Máté, Gáspár Balázs Korrektúra: Fuchs Máté, Medgyesi Gabriella


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép